Podpora čtenářství

Malý tvořivec:

Léto 2018
Zima 2018
Jaro 2019
Podzim 2019
Léto 2020
Zima 2020
Jaro 2021
Podzim 2021

Ostatní:

Pohádková stezka
Pohádkový večer s rodinkou
Rodinná noc s Andersenem

Výstava:

ČTEME. ČTEME? ČTEME!

Výstava seznamuje veřejnost s historií čtenářských výzkumů u nás. Popisuje čtení, čtenářství a čtenářskou gramotnost i novodobé podoby čtení. Část výstavy se věnuje dětskému čtenářství a jeho specifikům. Jsou zde porovnány výsledky výzkumů z let 2007, 2010, 2013 a 2018. Autoři se též věnují čtení v digitálním prostředí. Výstava upozorňuje na specifika české čtenářské kultury a srovnává situaci České republiky s jinými zeměmi. Autoři se zaměřují na kategorizaci čtenářů a představují i druhou linii výzkumu – čtenářské životopisy. Svou výstavou chtějí upozornit na roli rodiny, školy i knihovny a jejich místo v utváření čtenářské kultury.

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/brezen2021 je možné vytisknout na A3.

Výstava mám 13 panelů o velikosti 100x75 cm. Až situace dovolí, budeme ji vystavovat v prostorách Klementina. Poté bude výstavou putovní. Pokud budete mít o tuto výstavu zájem, ať už o tištěnou nebo elektronickou verzi, prosím kontaktujte PhDr. Renátu Salátovou, renata.salatova@nkp.cz.