Veřejný internet

V Knihovně Karla Dvořáčka je k dispozici:

  • Počítačová pracovna ve 2. podlaží s 7 PC připojenými k internetu a tiskárně.

Registrovaní uživatelé knihovny mají na tato pracoviště přístup zdarma po dobu 2 hodin. Dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce.
Neregistrovaní návštěvníci mohou využít Počítačovou pracovnu ve 2. podlaží, pokud se jednorázově zaregistrují za poplatek 30 Kč; k jednorázové registraci je potřeba občanský průkaz.

  • 2 PC s připojením na internet v Dětském oddělení.
  • 1 PC s připojením na internet v T-klubu.

Přístup pouze pro registrované děti a mládež do 15 let. 30 minut. Zdarma.

  • 1 stanoviště tzv. „krátkodobého internetu“ v Hale služeb v 1. podlaží. Slouží k 15-ti minutovému vyhledávání informací. Služba je zdarma pro všechny návštěvníky knihovny.
  • Počítačová učebna ve 2. podlaží s 10 PC připojenými k internetu pro vyhlášené kurzy, případně pronájem.
  • Majitelé notebooků, tabletů a mobilních telefonů se mohou v prostorách knihovny bezplatně připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi, heslo získáte u obsluhy.

Provozní řád internetu naleznete v příloze Knihovního řádu.