Dětské oddělení

Dětské oddělení naleznete ve třetím patře knihovny. Nabízí beletrii, leporela, pohádky, příběhy, říkadla, encyklopedie, příručky a básničky pro děti i mládež. Vedle knih se zde nachází také dětské časopisy jako např. Čtyřlístek nebo Kačer Donald. V oddělení probíhají čtení pro děti a s dětmi, čtení pejskům i besedy se zajímavými lidmi. O prázdninách jsou vždy připraveny různé výtvarné hrátky a soutěže. Mezi pravidelné akce pro děti a jejich doprovod patří Hrátky s Večerníčkem, Raníček, kroužek ručních prací Kutikulín a S kočárkem do knihovny. Čtenáři se mohou těšit taká na besedy se zajímavým osobnostmi. Sledujte program akcí na daný měsíc v knihovně.

Za dětského čtenáře se považuje osoba mladší 15 let registrovaná dle platného knihovního řádu, která má zaplacený roční poplatek (viz ceník). Registraci je potřeba provádět v doprovodu zákonného zástupce.

Lekotéka

Katalog edukačních her a pomůcek k zapůjčení

Besedy pro MŠ a ZŠ

Besedy se většinou uskutečňují přímo v dětském oddělení, trvají dle dohody jednu i více vyučovacích hodin a jsou bezplatné. Můžete si je objednat na níže uvedeném kontaktu.

Nabídka besed pro MŠ
Nabídka besed pro ZŠ

Webové stránky

Stránky dětského oddělení "Webíček malých čtenářů" naleznete zde.

Bookstart

Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt Knížka pro prvňáčka. Více informací naleznete zde.

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje každý rok projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Další informace

  • hrací koutek pro nejmenší děti
  • 2 stanice k bezplatnému přístupu na internet
  • 1 stanice PC k vyhledávání dokumentů v katalogu
  • malá čítárnička

Půjčovní doba

po, út, pá: 12.30 – 18.00
středa: 8.30 – 18.00
čtvrtek: 12.00 – 18.00

Kontakt

Lenka Němečková
nemeckova(at)kkdvyskov.cz

telefon: 517 324 557