Dětské oddělení

Dětské oddělení naleznete ve třetím patře knihovny. Nabízí beletrii, leporela, pohádky, příběhy, říkadla, encyklopedie, příručky a básničky pro děti i mládež. Vedle knih se zde nachází také dětské časopisy jako např. Čtyřlístek nebo Kačer Donald. V oddělení probíhají čtení pro děti a s dětmi, čtení pejskům i besedy se zajímavými lidmi. O prázdninách jsou vždy připraveny různé výtvarné hrátky a soutěže. Mezi pravidelné akce pro děti a jejich doprovod patří Hrátky s Večerníčkem, Raníček, kroužek ručních prací Kutikulín a S kočárkem do knihovny. Čtenáři se mohou těšit taká na besedy se zajímavým osobnostmi. Sledujte program akcí na daný měsíc v knihovně.

Za dětského čtenáře se považuje osoba mladší 15 let registrovaná dle platného knihovního řádu, která má zaplacený roční poplatek (viz ceník). Registraci je potřeba provádět v doprovodu zákonného zástupce.

Besedy pro ZŠ a MŠ

Besedy se většinou uskutečňují přímo v dětském oddělení, trvají dle dohody jednu i více vyučovacích hodin a jsou bezplatné. Můžete si je objednat na níže uvedeném kontaktu.

Webové stránky

Stránky dětského oddělení "Webíček malých čtenářů" naleznete zde.

Bookstart

Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt Knížka pro prvňáčka. Více informací naleznete zde.

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje každý rok projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Další informace

  • prezenční zapůjčení deskových her
  • hrací koutek pro nejmenší děti
  • 2 stanice k bezplatnému přístupu na internet
  • 1 stanice PC k vyhledávání dokumentů v katalogu
  • malá čítárnička

Půjčovní doba

po, út, st, pá: 12.30 – 18.00
čtvrtek: 13.00 – 18.00
sobota: 9.00-11.30

Kontakt

Lenka Němečková
nemeckova(at)kkdvyskov.cz

telefon: 517 324 557