Bookstart

Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt Knížka pro prvňáčka.

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart). Zapojené rodiny s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků nebo přímo v knihovně sadu dárků od knihovny (knížka pro děťátko, audiokniha, drobná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, členská legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi apod.).

Cílem projektu je:

  • Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
  • Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou.
  • Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

Projekt se v České republice setkal s relativně velkým ohlasem, přivítali ho pedagogové, lékaři, psychologové, část veřejné správy, politiků a také samozřejmě část knihovnické veřejnosti. Za všechny uveďme vyjádření paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové:

„Jsem dětský neurolog praktikující již řadu let a musím říci, že spektrum pacientů se v mé ordinaci v průběhu let výrazně změnilo. V posledních dvou letech významně stouplo procento dětských pacientů, kteří mají opožděný vývoj řeči, nebo mluví na svůj věk velmi špatně. Často chybí smysluplná slova, místo nich používají svůj žargon, nebo pouze ukazují. Ve většině případů byl problém v nadužívání digitálních technologií, zejména tabletů, které děti dostaly od rodičů, aby si hrály.

Co chybí, je mluvené slovo, které ničím nenahradíte. Proto velmi vítám a podporuji projekt Bookstart. Návrat ke knize. Neznamená to však, že absolutně odmítám digitální vymoženosti. Ty nám musí sloužit a nikoli nás ovládat. Domnívám se, že je absolutně nutné dětem před spaním či v jinou dobu pravidelně denně číst z knížek tak, aby si je v budoucnu děti četly samy. Je dobré i vyprovokovat diskuzi o předčítaném. Čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací schopnosti a obecně nám rozšiřuje obzory.“

V Knihovně Karla Dvořáčka se rodinám s nejmenšími dětmi věnujeme již několik let. Nejstarší a v současné době nejnavštěvovanější akcí je setkání maminek a miminek pod názvem S kočárkem do knihovny. Jednou měsíčně maminky besedují o předem zvoleném tématu a s péčí o děti jim pomáhají knihovnice.

Již tradiční akcí je pořad Večerníček. Malé děti se svými rodiči poslouchají čtenou pohádku, zpívají, cvičí, kreslí, vyrábějí. Některým rodičům nevyhovuje odpolední čas Večerníčku, proto jsme v loňském roce zařadili do programu i dopolední Raníček.

Čekáte narození miminka? Máte doma dítě do 2 let? Chcete se stát členem naší knihovní rodiny? Navštivte nás!

Pro více informací pište na e-mail adlerova(at)kkdvyskov.cz.