Dokumenty ke stažení a informace

Výkazy:

Roční výkaz o knihovně za rok 2023 (ve formátu PDF pro tisk)
Roční výkaz o knihovně za rok 2023 (ve formátu DOC pro přímé vyplnění)
Elektronický statistický deník knihovny

Roční výkaz - videonávody:

ODDÍL I KNIHOVNÍ FOND
ODDÍL II UŽIVATELÉ
ODDÍL III VÝPŮJČKY
ODDÍL IV DALŠÍ UDAJE
ODDÍL V ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
ODDÍL VI ZAMĚSTNANCI
ODDÍL VII PŘÍJMY
ODDÍL VIII VÝDAJE

Informace:

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023
Vyhlášení 5. ročníku soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023
Propozice soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023
Nominace na ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023

Program veřejné informační služby knihoven VISK 3
Veškeré informace o programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3, včetně podmínek výběrového řízení a žádosti nestátní neziskové organizace o státní dotaci naleznete zde.

Knihovna 21. století
Informace o tomto projektu, včetně přihlášky a podmínek, naleznete pod tímto odkazem.

Dotační titul pro Obecní knihovny 2024
Informace o tomto projektu, včetně přihlášky a podmínek, naleznete pod tímto odkazem.

Dokumenty ke stažení:

Co má obsahovat web knihovny nebo záložka knihovny na webu obce
Návrh výroční zprávy
Plán revizí na rok 2024
Výpůjční řád výměnného fondu
Časopis DUHA k prohlédnutí 
Standard pro dobrý knihovní fond
Signatury na hřbet knihy
Příloha ke smlouvě na rok 2024
MDT signatury
Dotazník RF pro obsluhované knihovny regionu Vyškov
Vzorový knihovní řád
Vzorová zřizovací listina
Knižní lístek
Sáčky
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven