Porady a vzdělávání

Plán porad na rok 2022:

26.4. v 9.00 porada profesionálních knihovníků v T-klubu KKD Vyškov
28.4. v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků v sále KKD Vyškov
5.5. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků v knihovně Slavkov

3.11. v 9.00 porada profesionálních knihovníků v knihovně Drnovice
10.11. v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků v KKD Vyškov
24.11. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků v knihovně Slavkov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porady neprofesionálních a profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v listopadu 2022
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu a květnu 2022
Zápis z porady neprofesionálních a profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v listopadu 2021
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v květnu 2021

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2021
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2020
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2019
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)

Vzdělávání:

Moravská zemská knihovna:
Aktuální nabídka kurzů práce s informačními a komunikačními technologiemi