Porady a vzdělávání

Plán porad na rok 2021:

25. 5. 2021 v 9.00 hod porada profesionálních pracovníků Vyškov
27. 5. 2021 v 9.00 hod porada neprofesionálních pracovníků Vyškov
3. 6. 2021 v 16.00 hod porada neprofesionálních pracovníků Slavkov

9. 11. v 9.00 hod porada profesionálních pracovníků Vyškov
11. 11. v 9.00 hod porada neprofesionálních pracovníků Vyškov
18. 11. v 16.00 hod porada neprofesionálních pracovníků Slavkov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porady neprofesionálních a profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v listopadu 2021
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v květnu 2021
Informace pro neprofesionální a profesionální knihovníky regionu Vyškov - místo porady v listopadu 2020
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v červnu 2020

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2020
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2019
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)

Vzdělávání:

Moravská zemská knihovna:
Aktuální nabídka kurzů práce s informačními a komunikačními technologiemi