Porady a vzdělávání

Plán porad na rok 2023:

20.4. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků v knihovně Slavkov
25.4. v 09.00 porada profesionálních knihovníků v T-klubu KKD Vyškov
27.4. v 09.00 porada neprofesionálních knihovníků v sále KKD Vyškov

2.11. v 09.00 porada neprofesionálních knihovníků v sále KKD Vyškov
7.11. v 09.00 porada profesionálních knihovníků v T-klubu KKD Vyškov
9.11. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků v knihovně Slavkov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu 2023
Zápis z porady neprofesionálních a profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v listopadu 2022
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu a květnu 2022
Zápis z porady neprofesionálních a profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v listopadu 2021
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v květnu 2021

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2022
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2021
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2020
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2019

Reginální funkce knihoven:

Regionální funkce knihoven (20 let v knihovnách regionu Vyškov)
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)

Vzdělávání:

Moravská zemská knihovna:
Aktuální nabídka kurzů práce s informačními a komunikačními technologiemi