Informace pro čtenáře

Registrace

K tomu, abyste se stali čtenáři knihovny, vám stačí občanský průkaz a částka na uhrazení ročního poplatku. Jeho výše činí 200 Kč pro pracující, 100 Kč pro studenty, 100 Kč pro důchodce, děti mladší 15 let platí ročně 50 Kč (k zápisu by měly přijít se svým zákonným zástupcem). Poskytujeme slevy držitelům rodinných a senior pasů (viz ceník). Návštěvník knihovny je povinnen dodržovat knihovní řád. Půjčovní dobu naleznete zde.

Orientace v budově:

suterén: společenské sály
1. podlaží: výdej a návrat knih, pokladna, internet zdarma na 15 minut, čítárna novin a časopisů, referenční oddělení (studovna + elektronická pracovna), K-klub
2. podlaží: informace, veřejný internet, WC, beletrie pro dospělé
galerie: naučná literatura pro dospělé
3. podlaží: dětské oddělení, T-klub

Výpůjční doba dokumentů: 

knihy         
1 měsíc
časopisy  
1 týden
audioknihy           
1 měsíc
hudební CD                
1 týden
e-čtečky
2 týdny
e-knihy
3 týdny
turistické mapy
1 měsíc
deskové hry
1 měsíc
edukační hračky
1 měsíc


Prodloužení výpůjční doby a zpozdné:

Výpůjční lhůtu je nutno dodržovat, při pozdějším návratu účtujeme zpozdné 2 Kč za 1 zapůjčený dokument za 1 den, a to až do vrácení dokumentu. Ke zpozdnému se připočítávají poplatky za odeslané upomínky dle ceníku KKD a knihovního řádu.
Před uplynutím výpůjční doby knih i časopisů si můžete výpůjčky osobně, telefonicky (tel. 517 324 541), e-mailem (knihovna@kkdvyskov.cz) nebo přes on-line katalog prodloužit. Prodloužení výpůjčky je možné pouze 2x, to však nelze u knih rezervovaných pro jiného čtenáře a u e-knih.

Služby, které můžete využít (na vyžádání):

Zasílání upozornění e-mailem 3 dny před uplynutím výpůjční doby (zdarma).
Zasílání upozornění SMS 3 dny před uplynutím výpůjční doby (poplatek 3 Kč).
Rezervace vypůjčené knihy – oznámení zasíláme e-mailem, SMS nebo poštou (poplatek za rezervaci 15 Kč  + poplatek za oznámení).
Čtenářské konto – je zapotřebí vytvoření hesla osobně v knihovně. Pomocí hesla a čísla vaší průkazky (případně e-mailu) se přihlásíte do katalogu, kde můžete sledovat stav výpůjček a prodlužovat si jejich výpůjční dobu. U průkazů s osmimístným číslem zadávejte pouze prvních sedm čísel! 

Další služby on-line katalogu pro čtenáře se čtenářským kontem

Rezervace knih – lze pouze u vypůjčených knih, vyberete knihu v on-line katalogu a je-li zapůjčena, můžete si ji zarezervovat.
Objednávka z volného výběru – knihy, které nejsou zapůjčené, lze vyžádat a vytvořit na ně objednávku. Objednávka je vyřízena zpravidla do druhého pracovního dne (poplatek za objednávku 5 Kč + poplatek za oznámení, více info zde).
Služba SDI – zasílání průběžných informací o novinkách dle vlastního výběru na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Lze nastavit i frekvenci a dobu platnosti odesílání.
Bookmark – umožňuje další práci se záznamem, např. odeslat záznam dokumentu e-mailem nebo dohledání informací o dokumentu na internetu.
Více informací o on-line katalogu naleznete v nápovědě.

Registrovaný čtenář může mít zapůjčeno nejvíce 30 dokumentů.

Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce pro dospělé, děti a seniory. Aktuální nabídku naleznete v kalendáří akcí

Dále nabízíme meziknihovní výpůjční službu (MVS), zapůjčení deštníků při deštivém počasí a zapůjčení brýlí na čtení.

Jsme zapojeni do projektu Bookstart