Ceník služeb

Příloha knihovního řádu KKD č. 1

Ceník služeb

poskytovaných Knihovnou Karla Dvořáčka, příspěvkovou organizací

Schváleno usnesením Rady města Vyškova č. 2562-05 ze 43. schůze RM Vyškova konané dne 28. 1. 2013

čl. I

Poplatek za registrační období v automatizované knihovně podle čl. 30 odst. 2 a 31 odst. 3

Registrační poplatky Základní ceny Ceny pro držitele rodinných pasů a senior pasů
Fyzická osoba (manželská – druhý člen 50 Kč) 200 Kč 180 Kč
Studující do 26 let 100 Kč 90 Kč
Důchodce (manželská – druhý člen 50 Kč) 100 Kč 90 Kč
Čtenář mladší 15 let (další sourozenci do 15 let – zdarma) 50 Kč 40 Kč
Jednorázová registrace služeb 30 Kč  
Právnická osoba – za každou určenou fyzickou osobu 500 Kč  
Jednotná registrace nového čtenáře při mimořádných akcích 50 Kč 50 Kč

 

Registrační poplatek za kalendářní rok v pobočce knihovny podle čl. 30 odst. 2 a 31 odst. 3

 

Registrační poplatky Základní ceny
Fyzická osoba 50 Kč
Studující do 26 let 30 Kč
Důchodce 30 Kč
Čtenář mladší 15 let 20 Kč

 

čl. II

Ztráty, škody podle čl. 29 odst. 6

a)     Náhradní čtenářský průkaz 20 Kč
b)     Poškození obalu zvukových dokumentů 10 Kč
c)      Ztráta a poškození klíče od šatní skříňky 100 Kč

 

čl. III

Kopírovací a reprografické služby podle čl. 5 odst. 4

(kopírování pouze z fondu KKD, tisk z internetu)

a)         1 strana formátu A4 2 Kč
b)         1 strana formátu A3 4 Kč
c)          Barevný tisk nebo kopie 1 strany formátu A4 20 Kč
d)         Tisk jedné strany formátu A3 barevně 40 Kč

 

čl. IV

Vybrané služby a kauce

 

a)     Rezervace a žádanky 15 Kč
b)     Rešerše a obsáhlé dotazy 40 Kč
c)      Připojení notebooku na vyhrazeném místě – první 2 hod. zdarma dále 5 Kč/h
d)     Využití el. Pracovny – první 2 hod. zdarma dále 10 Kč/h
e)     Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky – dle odbor. posudku knihovníka nejméně pořiz. cena
f)      Kauce podle čl. 15 odstavec 1, nejméně 1.000 Kč
g)     Kauce při výpůjčce e-čtečky  1 000 Kč

 

čl. V

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11

a)        Zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin z jiné knihovny v ČR vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby Náklady dožádané knihovny
b)        Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
c)        Poštovné a balné 80 Kč

 

čl. VI

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách podle čl. 64 a čl. 65

a)     Náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy paušální částkou podle čl. 64 odst. 5 zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování – nejméně 350 Kč
b)     Náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku, paušální částkou podle čl. 64 odst. 5 zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 100 Kč
c)      Náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, které nemá charakter periodického tisku podle čl. 64 odst. 8 100 Kč
d)     Náhrada knihovnického a knihařského zpracování časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku podle čl. 64 odst. 8 20 Kč
e)     Poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, které nebrání jejímu dalšímu použití podle čl. 65 odst. 3 20 Kč
f)      Poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle čl. 65 odst. 3 10 Kč
g)     Poškození nebo ztráta e-čtečky

 

h)     Poškození přehrávacího zařízení

Náklady na opravu nebo pořiz. cena

 

čl. VII

Zpozdné podle čl. 61 odst. 2

a)     Za každou knihovní jednotku a provozní den (kniha, CD, periodika) 2 Kč
b)     Za nevrácení e-čtečky za provozní den 20 Kč

 

čl. VIII

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 60 odst. 6

Doručení upomínky poštou   15 Kč
  SMS (od 2. upomínky jen poštou) 3 Kč
  e-mail (od 2. upomínky jen poštou) 0 Kč

  

a)     Zpozdné – aniž by bylo odesláno – za každou jednotku a provozní den.   2 Kč
b)     Zaslání 1. upomínky po 5 dnech od uplynutí lhůty k vrácení + zpozdné SMS 3 Kč 15 Kč
c)      Zaslání 2. upomínky po 15 dnech od uplynutí lhůty doporučeně – celkem (+ zpozdné) poštou 40 Kč
d)     Zaslání 3. upomínky předžalobní po 30 dnech od uplynutí lhůty-doporučeně s doručenkou – celkem (+ zpozdné) poštou 80 Kč
e)     Zahájení přestupkového řízení po 15 dnech od doručení
3. upomínky = 150 Kč + poplatek za 3. upomínku 80 Kč – celkem (+ zpozdné)
poštou 230 Kč

 

čl. IX

Ostatní placené služby

Dárkový poukaz dle aktuální nabídky
Prodej vyřazených knihovních jednotek smluvní ceny
Pořady a další akce dle aktuální programové nabídky smluvní ceny
Vzdělávací kurzy smluvní ceny
Prodej vydaných materiálů smluvní ceny
Pronájem prostor smluvní ceny
Použití WC –  Držitelé platného čtenářské průkazu KKD  0 Kč
                   Ostatní návštěvníci 5 Kč

 

Tento ceník služeb nahrazuje stávající schválený ze dne 1. září 2012.

Účinnost ceníku služeb od 1. února 2013.

Dr. Vladislav Raška, v. r.

ředitel