Ceník služeb

Ceník služeb poskytovaných Knihovnou Karla Dvořáčka, příspěvkovou organizací

Schváleno usnesením Rady města Vyškova č. 1589-05 ze 29. schůze RM Vyškova konané dne 24. 1. 2024

čl. I

Poplatek za registrační období v automatizované knihovně podle čl. 30 odst. 2
a 31 odst. 3 Knihovního řádu

Registrační poplatky

Základní ceny

Ceny pro držitele rodinných pasů a senior pasů

Fyzická osoba (manželská – druhý člen 50 Kč)

200 Kč

180 Kč

Studující do 26 let

100 Kč

90 Kč

Důchodce (manželská – druhý člen 50 Kč)

100 Kč

90 Kč

Držitel průkazu ZTP, ZTP-P (po předložení)

zdarma

 

Čtenář mladší 15 let (další sourozenci do 15 let – zdarma)

50 Kč

40 Kč

Jednorázová registrace služeb

30 Kč

 

Právnická osoba – za každou určenou fyzickou osobu

500 Kč

 

Jednotná registrace nového čtenáře při mimořádných akcích

50 Kč

50 Kč


Registrační poplatek za kalendářní rok v pobočce knihovny podle čl. 30 odst. 2
a 31 odst. 3 Knihovního řádu

Registrační poplatky

Základní ceny

Fyzická osoba

50 Kč

Studující do 26 let

30 Kč

Důchodce

30 Kč

Čtenář mladší 15 let

20 Kč


čl. II

Ztráty, škody podle čl. 29 odst. 6 Knihovního řádu

a)     Náhradní čtenářský průkaz

20 Kč

b)     Poškození obalu zvukových dokumentů

20 Kč

c)     Ztráta a poškození klíče od šatní skříňky

100 Kč

d)     Poškození nebo ztráta obalu knihy

10 Kč


čl. III

Kopírovací a reprografické služby podle čl. 5 odst. 4 Knihovního řádu

(kopírování pouze z fondu KKD, tisk z internetu)

a)         1 strana formátu A4

2 Kč

b)         1 strana formátu A3

4 Kč

c)          Barevný tisk nebo kopie 1 strany formátu A4

20 Kč

d)         Tisk jedné strany formátu A3 barevně

40 Kč

 
čl. IV

Vybrané služby a kauce

a)    Rezervace

15 Kč

b)    Rešerše a obsáhlé dotazy

40 Kč

c)     Připojení notebooku na vyhrazeném místě – první 2 hod. zdarma

dále 5 Kč/h

d)    Využití el. Pracovny – první 2 hod. zdarma

dále 10 Kč/h

e)     Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky – dle odbor. posudku knihovníka

nejméně pořiz. cena

f)      Kauce podle čl. 15 odst. 1 Knihovního řádu, nejméně

1 000 Kč

g)     Kauce při výpůjčce e-čtečky 

500 Kč

h)     Objednávka z volného výběru

5 Kč

i)      Poplatek za každou výpůjčku (stažení) e-knihy

20 Kč


čl. V

Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11 Knihovního řádu

a)        Zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin z jiné knihovny v ČR vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

Náklady dožádané knihovny

b)        Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

c)        Poštovné a balné

100 Kč


čl. VI

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách podle čl. 64 a čl. 65 Knihovního řádu

a)     Náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy paušální částkou podle čl. 64 odst. 5 Knihovního řádu zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování

od 400 Kč

b)     Náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku, paušální částkou podle čl. 64 odst. 5 Knihovního řádu zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování

100 Kč

c)      Náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky, které nemá charakter periodického tisku podle čl. 64 odst. 8 Knihovního řádu

100 Kč

d)     Náhrada knihovnického a knihařského zpracování časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku podle čl. 64 odst. 8 Knihovního řádu

20 Kč

e)     Poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, které nebrání jejímu dalšímu použití podle čl. 65 odst. 3 Knihovního řádu

50,- Kč

f)      Poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle čl. 65 odst. 3 Knihovního řádu

20 Kč

g)     Poškození nebo ztráta e-čtečky

náklady na opravu nebo pořiz. cena

h)    Poškození přehrávacího zařízení

náklady na opravu nebo pořiz. cena

i)     Náhrada jedné části nebo celé deskové hry

pořizovací cena

j)     Poškození nebo ztráta hračky z Lekotéky

náklady na opravu nebo pořizovací cena


čl. VII

Zpozdné podle čl. 61 odst. 2 Knihovního řádu

a)     Za každou knihovní jednotku a provozní den (kniha, CD, periodika)

2 Kč

b)     Za nevrácení e-čtečky za provozní den

20 Kč

 
čl. VIII

Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 60 odst. 6 Knihovního řádu

Doručení upomínky

poštou

 

30 Kč

 

SMS

(od 2. upomínky jen poštou)

3 Kč

 

e-mail

(od 2. upomínky jen poštou)

0 Kč

 

a)     Zpozdné – aniž by bylo odesláno – za každou jednotku a provozní den.

 

2 Kč

b)     Zaslání 1. upomínky po 5 dnech od uplynutí lhůty k vrácení + zpozdné

SMS 3 Kč

30 Kč

c)      Zaslání 2. upomínky po 15 dnech od uplynutí lhůty doporučeně – celkem (+ zpozdné)

poštou

75 Kč

d)     Zaslání 3. upomínky předžalobní po 30 dnech od uplynutí lhůty-doporučeně s doručenkou – celkem (+ zpozdné)

poštou

100 Kč

e)     Zahájení přestupkového řízení po 15 dnech od doručení
3. upomínky = 150 Kč + poplatek za 3. upomínku 80 Kč – celkem (+ zpozdné)

poštou

250 Kč


čl. IX

Ostatní placené služby

Dárkový poukaz

 

dle aktuální nabídky

Prodej vyřazených knihovních jednotek

smluvní ceny

Pořady a další akce dle aktuální programové nabídky

smluvní ceny

Vzdělávací kurzy

smluvní ceny

Prodej vydaných materiálů

smluvní ceny

Pronájem prostor

smluvní ceny

Použití WC –  Držitelé platného čtenářské průkazu KKD 

0 Kč

Ostatní návštěvníci

5 Kč

 

Tento ceník služeb nahrazuje stávající platný od dne 1. února 2023.

Účinnost ceníku služeb od 1. února 2024.

Mgr. Pavel Klvač, v. r.
ředitel