Soutěž Rozkvetlá knihovna 2013

promoe

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc, a.s. vyhlašují letní fotografickou, výtvarnou a literární soutěž Rozkvetlá knihovna 2013.

Cílem druhého ročníku soutěže je opět podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí ve veřejných knihovnách. Organizátoři chtějí s účastníky soutěže hledat nenápadnou krásu knihoven ve veřejném prostoru, kterou lze zachytit obrazem i slovem. Podíváme-li se na prostředí, ve kterém žijeme, zjistíme, že náš dojem z daného místa netvoří pouze strohé stavby knihoven, ale i přirozené či uměle vytvořené prvky vyplňující tato hojně navštěvovaná místa.

Soutěž Rozkvetlá knihovna bude probíhat ve třech kategoriích – fotografické, výtvarné a literární  a je určena všem návštěvníkům knihoven. Výtvarná a literární část je vyhlášena zvlášť pro dětské a pro dospělé uživatele. Název pro výtvarnou a básnickou soutěž s kresbami květin a péče o ně je Moje květina. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny a oceněny v rámci celostátní akce Týden knihoven (30. 9. – 6. 10. 2013) na podzimní Floře Olomouc, která se koná ve dnech 3. – 6. 10. 2013.

Celostátní  soutěž bude probíhat v termínu od 1. srpna – 20. září 2013.
Fotografická část v KKD Vyškov od 12. 8. 2013.

Hodnotící komisi budou tvořit zástupci Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svazu květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc, a.s a došlé soutěžní příspěvky budou zveřejněny na facebooku SKIP a partnerů soutěže. 15 nejlépe ohodnocených příspěvků (3 v každé kategorii) získá svým knihovnám zdarma vybrané odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy a další atraktivní ceny.

Do soutěže budou přijaty pouze fotografie interiéru veřejných knihoven v obvyklých formátech (jpeg, tiff apod.), výtvarná díla na papíře ve formátu A4 a literární díla v elektronické podobě (txt, doc, docx) s tematikou květin a péče o ně ve veřejném prostoru!

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se k této soutěži připojuje. Své práce posílejte elektronicky na adresu adlerova@kkdvyskov.cz, poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, soutěž Rozkvetlá knihovna, Nádražní 4, 682 01 Vyškov nebo odevzdávejte osobně v knihovně (od 12. 8. 2013). Uzávěrka regionálního kola je 15. 9. 2013.

V každé kategorii ohodnotíme nejlepší dílo týkající se naší knihovny!

Těšíme se na vaši účast!

Pravidla Soutěže Rozkvetlá knihovna 2013 ke stažení a tisku v docx.