Knihy nestárnou - čtenářská výzva - doplněna galerie doporučení knih

Knihovna Karla Dvořáčka a Klub přátel KKD, spolek vyhlašují Čtenářskou výzvu pro čtenáře od 14 do 114 let (včetně, věk dosažený v roce 2024), registrované v Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov pod názvem Knihy nestárnou.

1. V období 1. února až 15. listopadu 2024 si v KKD vypůjčte a přečtěte 10 tištěných knih, které byly vydány v roce 2020 a dříve.*

2. Autora, titul knihy a rok vydání zapíše knihovnice do Hrací karty (dále HK), která bude uložena v KKD v hale služeb, pouze při návratu knihy v knihovně. Knihy nelze zapisovat zpětně. Počet HK na jednoho čtenáře není omezen.

3. Čtenářská výzva (dále Výzva) končí 15. listopadu 2024. Po tomto datu obdrží účastník Výzvy e-mailem kontrolní otázku vztahující se k obsahu knih zapsaných v HK.

4. Ze čtenářů, kteří budou mít zcela vyplněnou HK a správně odpoví na kontrolní otázku, budou vylosováni výherci. Čím více zcela vyplněných hracích karet účastník odevzdá, tím větší šanci má při losování cen.

5. Ceny do Výzvy věnovali:

Mobil Centrum XXL, Hanuš Mazal, dárkové poukazy
Impakt Fitness, Václav Mandovec, dárkové poukazy
Masáže Lenka Špičáková, dárkový poukaz
ZOO Park Vyškov, 2x volná vstupenka do ZOO Parku ve Vyškově
Aquapark Vyškov, 2x volná vstupenka do Aquaparku ve Vyškově
Klub přátel KKD, spolek dárkové poukazy do prodejny KNIHY-PAPÍR, Pavel Žůrek

Slavnostní losování a předání cen se uskuteční v sále KKD v pátek 13. prosince 2024 v 16.30 h.

6. Účast ve Výzvě předpokládá plný souhlas s předloženými pravidly. Organizátoři nejsou odpovědni za zrušení, odložení nebo změnu Výzvy způsobené nepředvídanými okolnostmi. Účastí ve Výzvě nevzniká nárok na cenu.

*Knihy podle data vydání lze jednoduše vyhledat v našem katalogu. Knihovnice a knihovníci Vám rádi s vyhledáváním knih pomohou.

Ve Vyškově 31. ledna 2024

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace, Nádražní 4, 682 01 Vyškov, www.kkdvyskov.cz 
Klub přátel KKD, spolek, www.klubpratelkkd.cz 
Kontakt: Zdeňka Adlerová, adlerova@kkdvyskov.cz 

Pravidla Výzvy ke stažení a tisku

 

Doporučení čtenářů (album na FB)

Fotogalerie


Knihy nestárnou - čteme a doporučujeme