Vzdělávání pro seniory ve vyškovské knihovně, školní rok 2024/2025

Vzdělávat se bez obav můžeme v každém věku. Cílem celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti většinou neslouží k výkonu povolání), ale i zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladší generací.

KKD otevírá ve školním roce 2024/2025 pět vzdělávacích programů pro seniory: Virtuální univerzitu 3. věku při ČZU Praha, Akademii 3. věku, kurzy angličtiny, kurzy PC a Hrátky s pamětí.

Přihlášky a platby přijímáme od 1. července 2024 v provozní době knihovny.

 

Virtuální univerzita 3. věku

V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupině seniorů, kteří mají zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými pak lze sdílet i další aktivity. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě bydliště.

V zimním semestru 2024/2025 otevíráme pro posluchače téma Naše stromy. V tomto kurzu si představíme nejznámější i méně známé jehličnaté a listnaté stromy, se kterými se můžeme setkat v našich lesích.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Poplatek za semestr (6 přednášek) 500 Kč.
Koná se zpravidla v lichou středu, začátek vždy v 9.30 h, první přednáška 9. října 2024.

 

Akademie. 3. věku

Také pro třetí ročník obnovené A3V jsme připravili deset přednášek z různých oborů. Setkáme se jak s osvědčenými a oblíbenými lektory, tak s novými mistry ve svém oboru.

19. 9. 2024 Josef Škvorecký, 100 let, Mgr. Libuše Procházková, hudební doprovod na saxofon Miroslav Knob
Josef Škvorecký patří k významným poválečným spisovatelům.  Románová prvotina Zbabělci vzbudila značnou nevoli vládnoucích kruhů. Jeho antihrdina Dany Smiřický zdaleka neodpovídal požadovanému obrazu vlastence. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy odjel Škvorecký se svou manželkou Zdenou Salivarovou do USA. Poté se rozhodli pro emigraci, usadili se v kanadském Torontu a založili spolu exilové nakladatelství ’68  Publishers. Vydávali knihy autorů v Československu zakázaných. Škvoreckého dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků a byl za ně mnohokrát oceněn. Za zásluhy o českou literaturu ve světě mu prezident Václav Havel v roce 1990 udělil Řád bílého lva. Podle jeho románů vznikla řada scénářů.

17. 10. 2024 Nástroje umělé inteligence pro každý den, Monika Macháňová, AI Harmony z.ú., Praha
Přednáška nabídne přehled několika nástrojů umělé inteligence zaměřených na konkrétní činnosti, jako je tvorba a úprava textů, pročítání textových souborů a vyhledávání informací. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak si jednoduše vytvořit obrázek nebo se rychle zorientovat v obsáhlém článku.

14. 11. 2024 Oheň, nebo popel? K Roku české hudby, MgA. Mgr. Dalimil Ševčík, FF MU Brno, ZUŠ Vyškov
Přednášku otevřeme zamyšlením nad povahou národní hudební tradice. Následně si ukážeme, jakou roli hráli čeští hudebníci a česká hudba v různých obdobích evropského hudebního vývoje. Závěr pak bude patřit rozvaze nad specificky českými elementy a rysy v umění, potažmo v hudbě. Výklad bude obohacen o živé ukázky z hudebních děl známých i méně známých.

12. 12. 2024 Sibiř není jen velká bílá placka, doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Na rozloze dvakrát větší než je naše republika zde žije 300 000 obyvatel. Pro velkou vzdálenost k aglomeracím je Tuva označována za nejčistější místo na zeměkouli s unikátní a neporušenou přírodou. Spatříme široké spektrum klimaticko-přírodních oblastí: od tundry až po poušť, 80% rozlohy pokrývají hory, nejvyšší dosahuje výšky 3 976 m, teploty od -50 °C v zimě do +35 °C v létě. Velká pastevecká slavnost při národním svátku Naadym. Koná se tři dny, hlavní program tvoří koňské dostihy, zápasy Chureš a lukostřelba. Součástí jsou šamanské rituály, hrdelní zpěv a soutěž o nejlepší jurtu, nejkrásnější kroj a výstroj koně.

23. 1. 2025 Kamélie v běhu staletí, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., NPÚ ÚOP v Kroměříži
Plané rostliny kamélií, kterých botanici určili okolo 250 druhů, jsou přirozenou součástí krajiny hor východní a jihovýchodní Asie. Nejvýznamnější okrasnou rostlinou je druh Camellia japonica, kamélie japonská. Ta přirozeně roste v Koreji, Japonsku a v Číně. K jejich záměrnému pěstování japonskými a čínskými zahradníky docházelo pravděpodobně již od 6. století našeho letopočtu. Její soužití s Evropany je výrazně kratší (pravděpodobně od první poloviny 18. století), ale velmi barvité – od botanické rarity, přes luxusní ozdobu plesových rób až po miláčka zimních zahrad. Příběhy dalekých zemí, nenaplněné lásky, sběratelské vášně i trpělivé práce zahradníků – za tím vším lze najít kamélie.

20. 2. 2025 Drsná krása hornické krajiny aneb Proč je ten kostel šikmý? Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., MU Brno
Přednáška představuje vznik a typické jevy hornické a pohornické krajiny (nejen) Karvinska. Ukazuje zobrazení hornictví ve vybraných dílech malířů regionu, polemizuje s představou trvalé destrukce života v krajině a hledá její současné hodnoty.

20. 3. 2025 Život a dílo Michelangela Buonarrotiho, Mgr. Sylva Cidlinská, KKD Vyškov
Přednáška připomene letošní 550. výročí narození slavného renesančního umělce. Díky svým tvůrčím schopnostem dosáhl mistrovství v různých oblastech. Proslavil se jako sochař, architekt a malíř, ale psal také poezii. Za svého života byl Michelangelo často nazýván Il Divino – Božský. Přestože jeho asi nejznámějším dílem jsou fresky v Sixtinské kapli ve Vatikánu, považoval se především za sochaře. Jeho milovaným materiálem byl mramor. Michelangelo pracoval zejména ve Florencii a v Římě, dvou zásadních kulturních i politických centrech 15. a 16. století. Již za umělcova života vznikly dva životopisy a zachovala se také jeho korespondence a další dokumenty.

17. 4. 2025 Hubbleův vesmírný dalekohled a klenoty noční oblohy, RNDr. Petr Hájek
Hubble Space Telescope (HST) je vynikající zařízení pro pozorování vzdálených objektů ve vesmíru, který na oběžnou dráhu Země do výše 600 kilometrů vynesl v roce 1990 při letu STS-31 americký raketoplán Discovery. Přednáška seznámí s jeho konstrukcí, historií vzniku i s jeho objevy. Prezentace je doplněna zajímavými snímky z HST.

22. 5. 2025 Nejznámější jedlé a jedovaté houby jižní Moravy, RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Moravské zemské muzeum, botanické odd., Brno
Houbaření je u nás jedním z hlavních koníčků. Někdy se však houbaři snaží sbírat co nejvíce druhů hub, čemuž však jejich znalosti někdy neodpovídají. Následkem je stále vysoký počet otrav a dalších zdravotních problémů po požití hub. Přednáška seznamuje posluchače s nejznámějšími jedlými houbami rostoucími na jižní Moravě a také s nejdůležitějšími houbami jedovatými. Budou zdůrazněny hlavní znaky rozlišující podobné jedlé a jedovaté druhy. Posluchači budou také seznámeni s hlavními zásadami sběru hub.

19. 6. 2025 Psychoimunologie a zdravé vztahy kolem nás: jak vztahy a psychická pohoda ovlivňují naše zdraví? Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
Jak naše vztahy, vnímání lidí kolem sebe, životní přesvědčení, návyky, zvyklosti i podmínky pro život ovlivňují naše zdraví. Budeme vycházet ze psychosomatiky, která je otevřena prostupnosti mezi duší a tělem a vnímá život v tomto kontextu.

Poplatek za celý školní rok 2024/2025 (10 přednášek) 500 Kč, 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, jednorázové vstupné 60 Kč. Začátek vždy v 9.30 h.

 

Kurz angličtiny

Osvědčená lektorka Hana Hrubá opět povede tři kurzy. Začátečníci, pro ty, kteří se angličtinu nikdy neučili. Mírně pokročilí, pro ty, kteří se už angličtinu někdy učili a chtějí se dostat dál než na začátek a pro ty, kteří si potřebují angličtinu zopakovat. Pokročilí, opakování základní gramatiky a slovíček, další rozvíjení znalostí se zaměřením na mluvený projev. Počet míst omezen!

Poplatek 120 Kč/lekce, splatný na začátku každého měsíce. Každé pondělí v ranních/dopoledních časech. První lekce 16. září 2024.

 

Hrátky s pamětí

V září 2024 zahájíme již 19. ročník Hrátek s pamětí - zábavné trénování kognitivních funkcí pro seniory. Kognitivní funkce mozku, mimo jiné paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, schopnost vyjadřování a porozumění, se s přibývajícím věkem zhoršují. Proto je potřebné tyto funkce pravidelně trénovat. Nejlépe je jejich zhoršování předejít a tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy ještě nepociťujeme.

Trénink je vhodný i pro ty, komu již byla diagnostikována mírná kognitivní porucha (přechodný stav mezi změnami danými běžným stárnutím a rozvojem syndromu demence). Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze tento stav zvrátit anebo v případě již viditelných kognitivních zhoršení minimálně zajistit, že se tento proces zpomalí či nebude zhoršovat. Pro velký zájem otevíráme 2 kurzy, 2x měsíčně, sudá středa pokročilí, lichá středa začátečníci a mírně pokročilí. Počet míst omezen!

Poplatek za školní rok 2024/2025 (18 lekcí) 700 Kč, 600 Kč pro držitele platného průkazu do KKD.

 

PC kurzy

Nabídka kurzů ZDE. Zájemci hlaste se ve studovně knihovny nebo na e-mailu dobyskova@kkdvyskov.cz. Při naplnění kurzu (min. 6 osob, max. 8 osob) budeme předběžně přihlášené informovat o jeho otevření.

Celá nabídka v pdf.

Upozornění pro zájemce starší 65 let s trvalým bydlištěm ve Vyškově: na VU3V, A3V, Hrátky s pamětí a kurzy angličtiny můžete uplatnit voucher z projektu Aktivní město Vyškov - Senior program 2024.

Více informací na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.