Vzdělávání pro seniory ve vyškovské knihovně, školní rok 2023/2024

Vzdělávat se bez obav můžeme v každém věku. Cílem celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti většinou neslouží k výkonu povolání), ale i zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladší generací.

KKD otevírá ve školním roce 2023/2024 pět vzdělávacích programů pro seniory: Virtuální univerzitu 3. věku při ČZU Praha, Akademii 3. věku, kurzy angličtiny, kurzy PC a Hrátky s pamětí.

Přihlášky a platby přijímáme od 3. července 2023 v provozní době knihovny.

 

VU3V

V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupině seniorů, kteří mají zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými pak lze sdílet i další aktivity. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě bydliště. V zimním semestru 2023/2024 otevíráme pro posluchače téma Habsburkové bez trůnu. Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti,
o kterých se bude hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod
z monarchie.

Poplatek za semestr (6 přednášek) 500 Kč. Zpravidla v lichou středu, začátek vždy v 9.30 h, první přednáška 27. září 2023.

 

A3V

V loňském roce jsme se po deseti letech vrátili k osvědčenému formátu vzdělávání pro seniory, Akademii 3. věku. První ročník měl velký úspěch, proto jsme i na následující školní rok připravili deset přednášek z různých oborů. Setkáme se jak s osvědčenými a oblíbenými lektory, tak s novými mistry ve svém oboru.

21. 9. Slavné milostné příběhy Slovácka: Verunka Čudová a Galánečka z Ježova, PaedDr. Jiří Jilík, publicista, folklorista
Podle legendy se malíř Josef Mánes (1820-1871) zamiloval do svého nejslavnějšího modelu, krasavice Verunky Čudové, kterou namaloval v roce 1854 na zámku v Bílovicích.  Skutečnost je však jiná. Jaký byl osud „slovácké krásky“ a co víme o závěru jejího života?  V 1. polovině 20. století byl Ježov u Kyjova literárně nejznámější vesnicí na Slovácku. Stalo se tak zásluhou kdysi velmi populární básnické sklady  Galánečka z Ježova talentovaného autora Vojtěcha Roznera (1905-1991). Nešťastná láska jakoby předznamenala i osud básníka.

19. 10. Aktuální trendy ke zpomalení stárnutí – jak můžeme posílit psychické a fyzické zdraví a zpomalit stárnutí, Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
Stárnutí je přirozený proces, který se odehrává u každého jinak. Můžeme pozorovat změny na úrovni buněk, orgánů, soustav, v oblasti fyzické, mentální či duševní. O stárnutí nerozhoduje pouze genetická predispozice, ale také epigenetika. Za uplynulých 100 let se českým mužům prodloužil život průměrně o 29 let a ženám o více než 32 let. Co všechno mělo na tato čísla vliv? Podíváme se na probíhající výzkumy profesora genetiky Davida Sinclaira. Projdeme si preventivní program stárnutí a na konci si zkusíme udělat každý svůj akční plán prevence stárnutí koučovací metodou GROW

16. 11. Senioři v bezpečí, Alice Musilová, mluvčí PČR, odd. Vyškov
Triky a legendy podvodníků, internetové bankovnictví a platební karty: NIKOMU nedávejte tyto údaje. Pozor, když věc prodáváte přes internet! On-line nákupy.

7. 12. Hudba, jež tančí a zpívá, Mgr. Dalimil Ševčík, FF MU Brno, JAMU Brno, ZUŠ Vyškov
V přednášce se zaměříme na jeden ze specifických způsobů, jímž může instrumentální hudba "promlouvat" k posluchači, totiž na případy, kdy v sobě tóny přináší taneční metrum nebo písňovou melodii. Tuto skutečnost si přiblížíme na rozmanitých ukázkách zejména z oblasti evropské klasické hudby.

18. 1. Obraz přírody a krajiny v umění starověkých civilizací, Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., UP Olomouc
Starověké civilizace se vyznačovaly specifickými, ale v určitém ohledu i moderními způsoby vnímání přírody a krajiny. Přednáška představí způsoby, jak tyto civilizace zobrazovaly krajinu ve výtvarném umění a literatuře. Současně přiblíží vazby starověké architektury k přírodě. Dále se zamyslíme nad tím, jak dobová filozofie a náboženství ovlivňovaly starověké vnímání přírody a krajiny a jak se tyto formy jejich percepce projevily v pozdější tradici evropského umění.

15. 2. Od korzetu ke kalhotám, Mgr. Iveta Planičková, vedoucí ateliéru Design oděvu, Střední škola designu a módy, Prostějov
Putování světem módy od 16. století po současnost. Na přelomu 19. a 20. stol. prodělal ženský oděv nevídaný přerod. Z těsných korzetů se postupem času vytvořily volnější sukně a halenky. Emancipované ženy také inklinovaly k mužskému, pohodlnějšímu stylu oblékání, jehož dominantními prvky jsou kalhoty, vesty a saka. Svůj podíl na tom měla, kromě většího zapojení „něžného pohlaví“ do pracovního procesu, i vzrůstající obliba sportu a dějinné okolnosti.

21. 3. Krajinou Vyškovska chůzí poutníka, Mgr. Pavel Klvač, KKD Vyškov
Přednáška se bude věnovat tématu chůze kulturní krajinou. Na příkladu Vyškovska budou ilustrovány proměny významu cest, drobné sakrální architektury, studánek, památných stromů, symboliky lesa ad.

25. 4. Velikáni evropské secesní architektury: Victor Horta a Antoni Gaudí, Mgr. Sylva Cidlinská, KKD Vyškov
Posluchači se blíže seznámí s dílem dvou mimořádných architektů přelomu 19. a 20. století. Victor Horta, průkopník moderní belgické architektury, zakomponoval do fasád i interiérů svých staveb elegantní zaoblené linie typické pro secesní umění (Art Nouveau). S velkou vynalézavostí přitom pracoval s konstrukcemi z oceli a skla. Katalánec Antoni Gaudí se proslavil jedinečným velkolepým stylem, ve kterém propojil španělsko-arabskou tradici, vlivy orientalismu a přírodní tvary. Využíval nové stavební materiály a pečlivě promýšlel každý detail. Gaudího dílo je nerozlučně spjaté s katalánskou metropolí Barcelonou.

16. 5. Vlastnímu osudu neutečeš aneb genetické dispozice jako pozdrav od našich předků, RNDr. Roman Hobza, Biofyzikální ústav AVČR, Brno
Máme dáno geneticky do vínku stejně od maminky jako od tatínka? Existuje geneticky „zdravý“ jedinec? Je dobré se zajímat o zdraví našich předků? Mohou se stát naše přednosti slabinami a naopak? Máte strach z toho vědět, co vás čeká? A dá se nezvratným věcem napsaným v našich genech vyhnout?

20. 6. Ovocné stromy v krajině, sadech i zahradách, Dominik Grohmann, potulný sadař
Vztah člověka a krajiny je od nepaměti doprovázen ovocnými stromy. Mají tedy nezastupitelné místo v krajině i zahradách. Přednáška bude úvodem do problematiky extenzivních výsadeb a jejich následné péče. Tak aby z vysazených stromů mohli sklízet plody i naši vnuci a vnučky.

Poplatek za celý školní rok 2023/2024 (10 přednášek) 500 Kč, 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, jednorázové vstupné 60 Kč. Začátek vždy v 9.30 h.

Pro držitele permanentky A3V a studenty VU3V připravujeme další akce ve spolupráci a s finanční podporou MAS OPZ+ ZDARMA!

 

Kurz angličtiny

Osvědčená lektorka Hana Hrubá opět povede tři kurzy. Začátečníci, pro ty, kteří se angličtinu nikdy neučili. Mírně pokročilí, pro ty, kteří se už angličtinu někdy učili a chtějí se dostat dál než na začátek a pro ty, kteří si potřebují angličtinu zopakovat. Pokročilí, opakování základní gramatiky a slovíček, další rozvíjení znalostí se zaměřením na mluvený projev.

Poplatek 120 Kč/lekce, splatný na začátku každého měsíce. Každé pondělí v ranních/dopoledních časech. První lekce 11. září 2023.

 

Hrátky s pamětí

V září 2023 zahájíme již 18. ročník Hrátek s pamětí - zábavné trénování kognitivních funkcí pro seniory. Kognitivní funkce mozku, mimo jiné paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, schopnost vyjadřování a porozumění, se s přibývajícím věkem zhoršují. Proto je potřebné tyto funkce pravidelně trénovat. Nejlépe je jejich zhoršování předejít a tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy ještě nepociťujeme.

Trénink je vhodný i pro ty, komu již byla diagnostikována mírná kognitivní porucha (přechodný stav mezi změnami danými běžným stárnutím a rozvojem syndromu demence). Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze tento stav zvrátit anebo v případě již viditelných kognitivních zhoršení minimálně zajistit, že se tento proces zpomalí či nebude zhoršovat. Pro velký zájem otevíráme druhý kurz pro začátečníky a mírně pokročilé, zpravidla v lichou středu.

Poplatek za školní rok 2023/2024 (17 lekcí) 700 Kč, 600 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, jednorázové vstupné 60 Kč.

 

PC kurzy

Nabídka kurzů na: https://www.kkdvyskov.cz/nabidka-pc-kurzu-v-knihovne-karla-dvoracka. Zájemci hlaste se ve studovně knihovny nebo na e-mailu dobyskova@kkdvyskov.cz. Při naplnění kurzu (min. 6 osob, max. 8 osob) budeme předběžně přihlášené informovat o jeho otevření.

Více informací na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Vzdělávací aktivity pro seniory šk. r. 2023/2024 ke stažení a tisku v pdf.