Využívejte služeb portálu Knihovny.cz naplno!

V úterý 22. června 2021 od 16:00 do 17:00 h proběhne poslední webinář s názvem Využívejte portál Knihovny.cz naplno v tomto pololetí. Cílem bude si projít vyhledávání a další funkce portálu Knihovny.cz. Zároveň Vám lektor ukáže, jak hledat elektronické dokumenty z NDK Covid a z digitálních knihoven přímo na portálu a z rozhraní Digitalniknihovna.cz.

Webinář proběhne v prostředí Google Meet zdarma. Počet míst je omezen na 100.

Na webinář je nutné se registrovat. Odkaz na stream Vám organizátor pošle v den akce. Bližší informace včetně odkazu na samotnou registraci naleznete na adrese: https://online.knihovny.cz/webinare.html.

Další sérii webinářů připravujeme na podzim 2021. Bližší informace budou včas zveřejněny na https://online.knihovny.cz/webinare.html.


Martin Krčál
vedoucí odboru
Knihovny.cz

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno
M: 723 842 910
www.mzk.cz