Výsledky soutěže Krajská komunitní knihovna Jihomoravského kraje

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich máme osmdesát šest.

V soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje, vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu, byly nominovány za region Vyškov:
v kategorii knihoven v obci do 500 obyvatel – knihovna Lysovice
v kategorii do 1000 obyvatel – knihovna Hostěrádky-Rešov
v kategorii do 3000 obyvatel – knihovna Letonice a Otnice

Výsledky této soutěže byly vyhlášeny 7. 12. 2022 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Františeka Lukla a ředitele MZK prof. Tomáše Kubíčka.

Z regionu Vyškov vyhrála ve své kategorii 1000 až 3000 obyvatel Obecní knihovna Otnice s knihovnicí Jitkou Bublovou.

Poděkování ředitele Moravské zemské knihovny v Brně za nadstandardní poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a za příkladný rozvoj vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit podporujících sounáležitost obce Letonice a rozvoj mezilidských vztahů, obdržely knihovny:
Obecní knihovna Hostěrádky-Rešov s knihovnicí Jarmilou Urbánkovou
Obecní knihovna Letonice s knihovnicí Ilonou Ficovou
Obecní knihovna Lysovice s knihovnicí Lenkou Pukančíkovou

Všem knihovnám blahopřejeme a děkujeme za jejich práci.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele KKD Vyškov