Výsledky dotazníkového šetření, díl čtvrtý: Akce pro děti

Odpověď vedoucí Dětského oddělení Lenky Němečkové na připomínky: málo akcí pro děti, málo akční akce.

V prvním pololetí roku 2017 jsme v Dětském oddělení uspořádali pro naše čtenáře řadu zajímavých akcí. Vedle pravidelných, tj. Hrátky s Večerníčkem, Kutikulín a S kočárkem do knihovny, byly realizovány i tematické programy – Den hastrmanů, Dekorace z knih, Legománie, Prázdninoví hračičkové a další.

Program S kočárkem do knihovny je určen maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené. O jeho úspěšnosti svědčí stoupající obliba mezi rodiči. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem 20 dospělých účastníků, s nimiž do knihovny přicházejí i jejich děti.

Pro děti předškolního věku připravujeme Hrátky s Večerníčkem, opět s periodicitou jednou měsíčně. Přestože je návštěvnost kolísavá (průměrně 7 dětí na akci), získal si tento pořad také svou oblibu.

Nelze opomenout ani kroužek ručních prací Kutikulín, určený pro zájemce od 7 let, o který čtenáři sice zájem projevují, avšak návštěvnost tomu zatím neodpovídá. To je také důvodem, proč jsme bohužel u některých akcí, jakou je např. Noc s Andersenem, byli nuceni přistoupit k závaznému přihlašování.

Kromě výše zmíněných akcí realizujeme několikrát ročně i řadu tematických odpolední, jako je Velikonoční dílna, Čarodějnický rej, Celé Česko čte dětem, Mezinárodní den dětí apod., kdy byly připraveny pro děti zábavné úkoly logické, tvořivé i pohybové. Co se týče návštěvnosti jednotlivých odpolední, ta je značně proměnlivá. Příkladem může být Velikonoční dílna, na kterou dorazilo celkem 6 dětí, a Den dětí s 27 návštěvníky.

Nízkou návštěvnost lze vysvětlit různými důvody, např. nevyhovujícím časem, pro čtenáře nezajímavými tématy, nezájmem ze strany našich čtenářů. A to i přesto, že si osobně děláme průzkum, zda je pro ně plánovaná akce v daném čase zajímavá. Odezva bývá vysoká, ale následná účast již je minimální až nulová, i když jsou naše akce pravidelně zveřejňovány na nástěnce v podchodu, v programu knihovny, na našem oficiálním webu, v měsíčníku Vyškovský zpravodaj, školám a soukromých zájemcům posíláme informace o dění v knihovně každý týden na e-mail.

Prosíme, aby nás navštívil respondent, který měl připomínku, že akce pro děti jsou „málo akční“. Rádi bychom znali jeho představu o „akční akci v knihovně“ 🙂 .

I když je pro veřejnost Dětské oddělení naší knihovny otevřeno pouze v odpoledních hodinách, neznamená to, že dopoledne zeje prázdnotou. V této době k nám přicházejí děti ze škol na akce: Knížka pro prvňáčka (25 účastníků), Pasování na čtenáře (225), knihovnické lekce (172), besedy o autorech (228).

Třetí díl: Akce, akce, akce

Pátý díl – knihy