Výpůjční řád edukačních her a pomůcek (lekotéka)

čl. 1

Edukační hry a pomůcky se půjčují prezenčně i absenčně. V obou případech bez poplatku.

čl. 2

Výpůjčky edukačních her a pomůcek jsou dostupné pouze čtenářům registrovaným v Knihovně Karla Dvořáčka (dále jen KKD) s vyrovnanými závazky vůči KKD. V případě absenční výpůjčky se půjčují čtenáři mladšímu 15 let v doprovodu zákonného zástupce.

čl. 3

Seznam edukačních her a pomůcek je v tištěné podobě dostupný v Dětském oddělení. Můžete ho nalézt také on-line na webových stránkách KKD –  https://www.kkdvyskov.cz/detske-oddeleni nebo vyhledat jednotlivé hry a pomůcky v on-line katalogu knihovny.

čl. 4

Vypůjčit a vrátit edukační hru/pomůcku je možné pouze v otevírací době Dětského oddělení.

čl. 5

V případě zájmu o již vypůjčenou edukační hru/pomůcku si lze požadovanou hru/pomůcku rezervovat (podobně jako knihu) za příslušný poplatek.

čl. 6

Lze si vypůjčit celkem max. 2 edukační hry nebo pomůcky, a to na dobu 1 měsíce, bez možnosti prodloužení.

čl. 7

Při překročení výpůjční lhůty je účtováno tzv. zpozdné dle ceníku služeb.

čl. 8

Uživatelé jsou povinní vracet edukační hry a pomůcky čisté a bez závad. O nesrovnalostech při navracení hry/pomůcky informujeme uživatele ihned při přebírání výpůjčky. V případě poškození hry/pomůcky nebo její komponenty se stanovuje výše úhrady přiměřeně jako v případě poškození knihovní jednotky.

V případě ztráty nebo poškození celé hry/pomůcky nebo poškození či ztráty její komponenty, které činí hru/pomůcku nehratelnou, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu ve výši ceny hry/pomůcky.