Výpůjční řád deskových her

čl. 1

Deskové hry se půjčují prezenčně, vybrané hry též absenčně. V obou případech bez poplatku.

čl. 2

Výpůjčky deskových her jsou dostupné pouze čtenářům registrovaným v Knihovně Karla Dvořáčka (dále jen KKD) s vyrovnanými závazky vůči KKD. V případě absenční výpůjčky se půjčují čtenáři mladším 15 let oproti podpisu zákonného zástupce.

čl. 3

Seznam vybraných deskových her je v tištěné podobě dostupný v T-Klubu. Můžete ho nalézt také on-line na webových stránkách KKD –  https://www.kkdvyskov.cz/t-klub-a-hudebni-oddeleni nebo vyhledat jednotlivé deskové hry v on-line katalogu knihovny.

čl. 4

Vypůjčit a vrátit deskovou hru je možné pouze v otevírací době T-Klubu.

čl. 5

V případě zájmu o již vypůjčenou deskovou hru si lze požadovanou hru rezervovat (podobně jako knihu) za příslušný poplatek.

čl. 6

Lze si vypůjčit pouze 1 deskovou hru, a to na dobu 1 měsíce, bez možnosti prodloužení.

čl. 7

Při překročení výpůjční lhůty je účtováno tzv. zpozdné dle ceníku služeb.

čl. 8

Uživatelé jsou povinní vracet deskové hry čisté a bez závad. O nesrovnalostech při navracení deskové hry informujeme uživatele ihned při přebírání výpůjčky. V případě poškození hry nebo její komponenty se stanovuje výše úhrady přiměřeně jako v případě poškození knihovní jednotky.

V případě ztráty nebo poškození celé hry nebo poškození či ztráty její komponenty, které činí hru nehratelnou, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu ve výši ceny hry.