Vyhodnocení čtenářské a literární soutěže

V pátek 16. března 2012 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově slavnostně vyhodnotili výsledky druhého ročníku čtenářské soutěže Myslím, tedy čtu a pátého ročníku literární soutěže Vyškovský cedník. Obě soutěže byly určeny pro děti a mládež z regionu Vyškovsko.

Myslím, tedy čtu 2011

Tato čtenářská soutěž má tři kategorie: výtvarnou – kreslené, malované ilustrace k oblíbeným knihám libovolnou technikou, tvorba bookmeme a tvorba book traileru.

Kresby v první kategorii vyhodnotila Barbora Kachlíková, studentka VUT Brno, fakulty výtvarných umění. Z 21 prací ze tří škol jsme ocenili tyto žáky:

Mladší žáci:
1. místo
Jana Oujezdská, 2.A, ZŠ a MŠ Pustiměř
Markéta Knapová, 2.A, ZŠ a MŠ Pustiměř

2. místo
Lucie Drmelová, 2. , ZŠ a MŠ Pustiměř
Bohdan Voříšek, 2.A, ZŠ a MŠ Pustiměř

3. místo
Aneta Cibulková, ZŠ a MŠ Pustiměř
Štěpán Smejkal, 2.A, ZŠ a MŠ Pustiměř
Simona Knapová, 2.A, ZŠ a MŠ Pustiměř

Starší žáci
1. místo
Leona Ševčíková, 5. roč., ZŠ a MŠ Bohdalice
Milan Menšík, 5. roč., ZŠ a MŠ Bohdalice

2. místo
Libor Kuchta, 4. roč., ZŠ a MŠ Bohdalice
Tereza Tarabášová, 4. roč., ZŠ a MŠ Bohdalice

3. místo
Matěj Masařík, 5. roč., ZŠ a MŠ Bohdalice
Denisa Machalová, ZŠ Purkyňova Vyškov

Do kategorie book meme došlo 7 prací ze SŠZZE Vyškov. Ocenili jsme tyto práce:

1. místo
Vlasta Michlíčková

2.místo
Adéla Chrastinová
Vlaďka Tvrdá

3. místo
Natálie Kučerová
Sára Šrubařová

V kategorii book trailer v letošním roce nesoutěžil nikdo.

Vyškovský cedník 2011

Máme za sebou pátý ročník. Shodou okolností se sešel stejný počet prací jako loni – čtyřiačtyřicet, ale rozložení v obou kategoriích bylo úměrnější: devatenáct prací v první kategorii a dvacet pět v kategorii druhé Zatímco jsme si loni posteskli nad jednotvárností a malou nápaditostí prací, letos se situace změnila. Náměty byly různorodé a u mnoha prací jsme ocenili originalitu zpracování i nápadité a výstižné názvy.  Bylo vidět, že téma „Cizinec“ zaujalo. Potěšující je i skutečnost, že mezi autory se objevují stejná jména. Znamená to, že pro  mnohé se Cedník stal příležitostí k změření sil s konkurenty a k prezentování své práce.

Toto literární klání se od jiných soutěží liší v tom, že v něm sice jsou vítězové, ale není poražených. Věřte, že rozdíly mezi některými díly byly velmi těsné, nebylo snadné rozhodnout, kdo stane na stupních vítězů. Ale podstatné není, zda jste či nejste na prvních místech. Rozhodující je, že jste se vydali po správné cestě. Ocitli jste se v řadách tvůrčích lidí, kteří cítí potřebu slovy vyjádřit své pocity a názory. Chtěli bychom vzkázat vám všem – pište dál, hledejte svůj osobitý styl a nezapomeňte, že hodně se můžete naučit i z četby renomovaných autorů. Vždyť i literární tvorba je „řemeslo“, ve kterém je třeba se zdokonalovat.

Přejeme vám mnoho dobrých nápadů, bohatou invenci ve veškeré další tvorbě. A těšíme se, že v příštím – šestém –  ročníku Vyškovského cedníku vás znovu najdeme mezi autory.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty

Výsledky soutěže:

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, hodnocení provedla porota ve složení:
Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty, zástupkyně vyhlašovatele
Dagmar Marušincová, zástupkyně vyhlašovatele
Kateřina Foltánková
Tomáš Dorazil
Petr Muzikář

Do soutěže přišlo celkem 44 prací. V první kategorii soutěžilo 19 prací, ve druhé 25. Tři práce porušily pravidla co do rozsahu, což jim při konečném hodnocení bylo přičteno k tíži. Tématem pátého ročníku Vyškovského cedníku bylo motto Cizinec.

Patron soutěže Josef Špidla se rozhodl v první kategorii ocenit práci Cizinec Marie Hořavové a ve druhé kategorii vybral jako nejlepší práci Ivety Nesnídalové Bez názvu, bez pocitu viny.

1. kategorie:

1. místo
Karin Václavíková: Našeptávač

2. místo
Eliška Režná: Záhada babiččina pokoje

3. místo
Anísa Filali: Popletená pohádka o čertovi a andělovi
Kateřina Štefková: Muž z kraje vesnice

2. kategorie:

1. místo
Iveta Nesnídalová: Bez názvu, bez pocitu viny

2. místo
Lubomír Richter: Cizinec

3. místo
Anežka Horáková: Čtvrtý rozměr

Děkujeme za spolupráci a podporu Komuinitní nadaci pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, firmě MEGABOOKS.CZ, distribučnímu středisku Vyškov a patronu letošního ročníku panu Josefu Špidlovi.

Fotogalerie ze slavnostního vyhodnocení

Galerie oceněných prací soutěže Myslím, tedy čtu

Sborník Vyškovský cedník 2012