Vycházka: Od okresního úřadu k hospodářskému družstvu

Událost se konala 26.9.2023 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Od okresního úřadu k hospodářskému družstvu (ulice Brněnská, Svatopluka Čecha, Jiřího Wolkera, Purkyňova)

Trasa vycházky povede kolem budovy bývalého okresního úřadu postaveného v polovině 20. let 20. století, zastavíme se u sochy prezidenta T. G. Masaryka, která byla slavnostně odhalena v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa.

Dál zamíříme k budově okresního soudu z roku 1935, kam se soud přestěhoval ze zámku. Přejdeme do ulice Svatopluka Čecha, kde bydlel známý vyškovský stavitel František Peška a Božena Věrná (1901–1967), učitelka a básnířka.

Potom se dostaneme do ulice Jiřího Wolkera. Tato ulice se původně jmenovala Skřivánkova podle starosty Vyškova JUDr. Václava Skřivánka (1861–1925). Vynikl také jako botanik. Prováděl fytogeografický výzkum jižního okraje Hané. Výsledky zveřejnil ve své práci Květena okresu vyškovského. Zájem o botaniku předal i svému synu JUDr. Václavu Skřivánkovi (1896–1971), který patřil mezi uznávané znalce balkánské i české květeny. Rodina Skřivánkova žila ve vilce čp. v Havlíčkově ulici. V rámci ulice J. Wolkera se nachází autobusové nádraží, od jeho vybudování uplynulo v květnu letošního roku šedesát let.

Za nádražím vstoupíme do Purkyňovy ulice a přiblížíme k prodejně zahrádkářských, chovatelských potřeb Hanácká osiva – Staré silo. Tuto budovu postavilo Hospodářské družstvo pro okres vyškovský v roce 1900. Družstvo zprostředkovávalo nákup hospodářských potřeb a dobytka a prodej obilí a dalších plodin svých členů, rolníků z Vyškovska. K zajímavostem patří, že stavbu skladiště provedl Václav Wittner (1861–1912) z Olomouce, ve Vyškově postavil i gymnázium a školu v Nádražní ulici čp. 5.

Naproti sila od přelomu 19. a 20. století fungovala továrna na motory firmy Koniakowký a Vávra, později Rón a Štefek. Syn inženýra Štefka Jan (1915–1942), příslušník čs. letectva ve Velké Británii, zahynul při cvičném letu 6. dubna 1942, na palubě letadla působil jako navigátor.

Na závěr s i připomeneme i úspěšný ragbyový oddíl JIMI Rugby Club, který oslavil v loňském roce sedmdesát let od svého založení. V prostoru mezi vlakových nádražím a silem se nachází ragbyový stadion, původně cyklistická dráha a fotbalové hřiště, ragbisté ho začali využívat v roce 1957.