Vy se ptáte, my odpovídáme

Mnoho čtenářů má nyní, kdy je knihovna dlouhodobě uzavřena, stejné otázky. Proto je budeme, včetně odpovědí, postupně zveřejňovat v tomto článku.

1. Nemám on-line přístup do svého čtenářského konta, nemůžu si prodloužit výpůjčky, ani je vrátit do biblioboxu. Budu platit penále?
Ne. Všechnyvýpůjčky jsou prodlouženy do 30. 4. 2020. Poplatky vygenerované před uzavřením knihovny, t.j. před 11. 3. 2020, zůstanou v platnosti a uhradíte je po otevření knihovny.

2. Bude se automatické prodlužování vypůjčených knih, v souvislosti s uzavřením knihovny, týkat i průkazek s propadlou platností?
Ano. V tomto případě prodloužíme platnost registrace i výpůjček "ručně" do 30. 4. 2020.

3. Je možné roční registrační poplatek uhradit převodem?
Ano. Pokud Vám v průběhu následujících dní skončí platnost průkazu a Vy si chcete zachovat možnost prodlužování výpůjček, můžete roční registrační poplatek dle Ceníku uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu 7736731/0100. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je číslo Vašeho průkazu (pod čárovým kódem). Bez uvedení správného variabilního symbolu nebude platba přiřazena ke čtenáři.