VENKOVSKÁ KRAJINA 2024

Vážení přátelé, dovolte abychom Vás pozvali na 19. ročník mezinárodní multioborové konference Venkovská krajina. Hostit nás tentokrát bude Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově (31. května – 1. června 2024). Konference se tak bude konat na rozhraní moravské Hané a Drahanské vrchoviny, zvláštní starosídelní venkovské krajiny na pomezí zemědělské krajiny jdoucí z Hané, lesní krajiny Drahanské vrchoviny a urbánní krajiny zasahující sem svými vlivy stále více z Brna.

Program zde.