Univerzity 3. věku v Knihovně Karla Dvořáčka

V prosinci skončil třetí semestr druhého cyklu Univerzity 3. věku, kterou v Knihovně Karla Dvořáčka pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. I když je tato forma studia uzavřená, chceme Vás seznámit s několika názory našich studentů.

Tématem uplynulého semestru U3V byly společenské vědy. Z evaluací vybíráme:

Další dvě přednášky politologa prof. PhDr. Jana Holzera, Ph.D., FSS MU Brno o česko-ruských vztazích a vývoji politiky od Gorbačova po Putina byly velmi zajímavé. Pojednávaly o tom, že každé slovo a každé jednání politiků se může projevit třeba i v daleké budoucnosti, jaký byl vývoj ruské politiky v podstatě už od Lenina, přes Gorbačova až po Putina, naše politika zaměřená na východ  a pak zase odklon  směrem k západu. Tyto přednášky jsou zajímavé proto, že o tomto vývoji hovořil člověk, který musí být z titulu své funkce nestranný a ne zapálený nebo naopak odsuzující Rusko. Takových přednášek by mohlo být víc.

Při přednášce Mgr. Lucie Galčanové „Kolik věcí stačí k životu“, jsem si vzpomněla na slova svého příbuzného v r. 1997, když jim při  povodních velká voda vyplavila přízemí rodinného domu. Také mě v této přednášce zaujalo téma minimalismu, protože manžel propaguje minimalistický šatník, ale místo štěstí máme spíše spory.

Čtvrtá přednáška Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D., Proč se prodává krém proti vráskám ve zlaté krabičce? Aneb pohled sociologa na problematiku antiageingu, byla rovněž velmi zajímavá. Zejména "vedení války proti stárnutí". Přednášející podtrhla, že chci - li si užít stárnutí, musím se na něho dívat reálně a snažit se být aktivním seniorem.

Tentokrát začnu své hodnocení semestru asi od konce. Nikdy jsem nebyla na speciálních lekcích cvičení paměti, což mě teď mrzí, ale po lekci s paní Adlerovou jsem byla přímo nadšená. Její přístup, forma zpracování přednášky, to všechno bylo moc příjemné a už jsem zkoušela s vnoučaty různá cvičení na tvorbu slov, vět. Znám tyto metody ze své pedagogické činnosti, dělala jsem s dětmi podobná cvičení. Tvořili jsme celé příběhy na jedno písmeno. Některé věci pro mne naopak byly nové a jsem za ně vděčná. Použiji je, až budu vypomáhat ve škole, protože jsou opravdu inspirativní a zábavná, pro nás starší i přínosná. Jako třeba akrostika. Díky paní Adlerové byla poslední přednáška opravdu za mne jedna z nejlepších, protože si mohu sama doma nebo s jinými procvičovat paměť a přitom pobavit, zabavit a potěšit i druhé! Což je moc prima.

Rozhodně jsem se dříve o tato témata nijak zvláště nezajímala, ale jako obvykle, přednáška vzbudila moji zvědavost a neodolala jsem a půjčila si knihu „Spiknutí metuzalémů“ a její přečtení vyvolalo další a další otázky.

Výzdoba sálu různými obrazy či fotografiemi se často mění a pobízí k všímavosti. Nabídka literatury k jednotlivým tématům je vždy připravena. Jednání a chování všech zaměstnanců knihovny je vždy vstřícné a milé, automat na kávu vždy dobře funguje. Co více si ještě přát? Nemám další námět k vylepšení. Staráte se o nás velmi dobře a vždy se na další přednášku těším.

Anti-aging – téma, které by nás, seniory, mělo aktuálně zajímat nejvíc. Možná překvapivě uvedu domněnku, že je to módní slogan, potažmo i strašák. Už samotná předpona „anti“ (=proti) evokuje výzvu: „Dělejme něco proti…!“ A dále jakoby v podtextu cítím: …protože je to špatné…Nemá to na mne pozitivní dopad.
Statisticky dokázáno populace stárne, lidský věk se prodlužuje a demografické výzkumy predikují nárůst obyvatel v seniorském věku. Jasnozřiví mladí, jejichž předmětem podnikání je aktivní práce se seniory, budou mít na léta o práci postaráno. A moudří staří berou stárnutí jako fakt, o kterém není třeba zvláštních diskusí. Bojovat proti stáří je nesmysl, který odporuje všem přírodním zákonitostem. Je třeba stáří přijmout jako nevyhnutelný fakt a smířit se s ním. Využít smysluplně svůj potenciál a tím si obohatit tuto životní etapu. Choďme na procházky, čerstvý vzduch nám prokrví pleť a nebudeme potřebovat „krémy ve zlatých krabičkách“ – ty nám udělají beztak jen průvan v peněženkách.

Velice aktuální a pro nás dříve narozené přínosnou přednášku přednesl Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. z FSS MU Brno na téma: To jsou fake news. Je pravda, že v současnosti se lidem hůře orientuje ve velkém množství zpráv a informací, a když už jste u zdroje, tak si ještě musíte říci, zda je to důvěryhodný zdroj a uváděné je pravdivé či nikoliv. Musíme se opět naučit používat svůj selský rozum a nenechat se opít rohlíkem či koblihou. Není to vůbec snadné a vůbec nezávidím nové mladé generaci, když vidím, kam svět spěje.

Ale vrátím se k otázce, zdali lze žít v konzumní společnosti život šetrný k přírodě. Ano, lze. Stačí svědomitě třídit odpad. Občas místo autem jet na kole, šetřit vodou a využívat pro ni sběrné nádrže a nepouštět všechnu do kanalizace. A tak bych mohla pokračovat. Já se snažím o to, když koupím jednu věc – tak se jedné staré věci zbavím. Jinak se řídím stylem Feng shui. Je velmi přínosné, že nám paní magistra v přednášce připomněla jak na to.

Patřilo k Vašim letošním předsevzetím "začnu se vzdělávat"? Můžete přijít na první přednášku Virtuální univerzity, která je zdarma.
Více informací zde.