Trénování paměti a zábavná logika pro děti ve vyškovské knihovně

mozek_na_kolePrvní kurz trénování paměti se ve vyškovské knihovně konal v roce 2006. O tom, že tato aktivita si od té doby našla své místo v mnoha knihovnách České republiky, svědčí zpráva o činnosti sekce knihovníků-trenérů paměti při Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Statistika nuda je, proto jsme ji okořenili veselými příhodami „z natáčení“.

Upozorňujeme zájemce o kurzy trénování paměti a kroužek zábavné logiky pro děti na termíny zahájení:

Hrátky s pamětí pro seniory začínají ve středu 3. září 2014 v 9.00 hod.
Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku začínají ve čtvrtek 11. září 2014 v 16.30 hod.
Cena celoroční permanentky je pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov 400 Kč, ostatní 500 Kč.
Jednorázové vstupné činí 40 Kč.
Psací potřeby a brýle s sebou!

Kroužek zábavné logiky pro děti od 6 let zahajujeme „otevřenou“ hodinou ve středu 17. září 2014 ve 13.30 hod. Přijďte se se svými dětmi seznámit s jeho náplní.

Obsah: rozvoj intelektových schopností v různých oblastech: vrozená logika, verbální schopnosti, matematické schopnosti,  plošná a prostorová představivost, kreativita, důvtip, funkční – zejména čtenářská – gramotnost, praktická inteligence, vnímání, postřeh apod.

Každé setkání bude rozděleno do tří částí:
1. Čtenářská gramotnost
2. Řešení hádanek, kvizů, hlavolamů
3. Hraní paměťových, deskových a společenských her

Účast v kroužku je zdarma.

Hledáme dobrovolníky (10 – 115 let), kteří by si chtěli v rámci tohoto Kroužku hrát s účastníky deskové hry. Přijďte kteroukoli středu 14 – 15 hod.