Společně proti osamělosti

Ministerstvo kultury ČR schválilo v rámci grantového řízení Knihovna 21. století náš projekt Společně proti osamělosti.

„Podle některých výzkumů osamělost souvisí s nižší imunitou. Osamělost nemusíme negativně prožívat jen na úrovni myšlenek a pocitů, ale může mít i nepříznivé tělesné dopady. Pocit osamocení může být příznakem deprese anebo být jejím zdrojem a zvyšuje riziko demence.“ PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví

K 30. 9. 2023 žilo ve Vyškově 23,5 % obyvatel ve věku nad 65 let (v r. 2016 to bylo 18,5 %). Na tento nárůst stárnutí populace v našem městě (vyšší než celostátní průměr) chce naše knihovna reagovat rozšířením tradiční nabídky aktivizačních a socializačních programů.

Na rozdíl od předchozích akcí, které jsme v minulosti v KKD pořádali, je tento nový projekt určen nejen pro „aktivní“ seniory, ale také pro handicapované klienty Centra denních služeb Charity Vyškov, a v rámci podpory mezigeneračních a sociálních vztahů také pro studenty Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické a Základní umělecké školy ve Vyškově.

Tímto projektem nabízíme osamělým seniorům nové sociální interakce a zároveň propojení s lidmi, kteří mají vzhledem ke svému handicapu ztížené možnosti zážitků. Za velmi důležitou součást projektu považujeme setkávání mladých lidí s oběma uvedenými komunitami. Doufáme také, že do naší knihovny přijdou noví lidé, jakéhokoli věku, kteří zjistí, co vše kromě literatury jim můžeme v bezpečném a pěkném prostředí nabídnout.

V úterý 5. 3. 2024 se při akci Knihovnou ruku v ruce prošli našími odděleními klienti Centra denních služeb Charity Vyškov a studenti 1.B vyškovského gymnázia. Společně s knihovnicemi a asistentkami vyráběli placky, cvičili u X-Boxu, rozpohybovali Bee-boty, luštili doplňovačky a zjistili, jak a podle čeho najít knihu v beletrii pro dospělé. Věříme, že klientům prospěla chvilka v jiném prostředí a že si studenti odnesli alespoň trošičku poznání z jejich světa.

V úterý 21. 5. 2024 jsme v knihovně přivítali žáky ZUŠ Vyškov, klienty CDS a aktivní seniory. Sešli se na workshopu arteterapie pod vedením vyškovské umělkyně a pedagožky Karolíny Švarc Zelené. Účastníci nejdříve společně vytvořili abstraktní malbu. Poté se věnovali tématu lekce artefiletice.

Artefiletika klade důraz na emocionální prožitek při výtvarném projevu. Jejím cílem je rozvíjení sociálních kompetencí, prevence psycho – sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit. Účastníci tvořili abstraktní i zcela konkrétní kompozice a ilustrace pomocí jednoduchých „náhodných“ slov. Prohloubili si tak vztah s přírodou prostřednictvím literatury.

Zájemci si mohou v naší knihovně vypůjčit knihy o arteterapii i o osamělosti.

 

 

 

Fotogalerie


Projekt Proti osamělosti