S vyškovskou knihovnou pohodlně v síti

Už dávno pryč jsou časy, kdy jediná síť, určená k pohodlnému trávení času, byla ta houpací. Dnes nás od probuzení až do hluboké noci provázejí sítě sociální.

Sociální síť, společenská síť nebo komunitní síť je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. (Wikipedie)

Často se nesprávně zaměňují výrazy sociální síť a komunita. První výraz znamená volnou, náhodnou interakci, vzniklou na základě času a prostoru, komunita naopak značí sdílení informací s podobně zaměřenými lidmi s podobnými zájmy. Proto jsme se již v roce 2009 rozhodli na internetu dát dohromady komunitu zajímající se nejen o dění v naší knihovně, ale také o zajímavosti z literárního světa i události z našeho regionu.

V úterý 23. června 2009 se tak Knihovna Karla Dvořáčka poprvé objevila na nejznámější a nejrozšířenější sociální síti Facebook. K dnešnímu dni máme již 1 195 fanoušků, což nás řadí mezi nejúspěšnější knihovny v České republice. Vzápětí jsme vytvořili náš profil na Twitteru. Za pár let jsme se, ne vlastní vinou, objevili také na Foursquare – tímto děkujeme neznámému „zřizovateli“ našeho „čtyřstranného“ profilu.

Život na internetu však pádil neúprosně dál. Na řadu přišly nové technologie, aplikace, které vyžadovaly nové nástroje. Ve středu 11. května 2016 jsme na druhé vyškovské Noci literatury poprvé pořizovali fotografie a videa novým služebním tabletem a v pátek 13. května jsme vstoupili na Instagram. O pár dní později jsme „vyhloubili náš kanál“ na Youtube.

Sociální znamená tvořený lidmi a pro lidi. Pokusíme se proto na našich profilech zveřejňovat co nejzajímavější obsah, jsme připraveni reagovat na vaše náměty a dotazy a těšíme se na vaše komentáře a příspěvky. Bez vás – našich čtenářů, návštěvníků a fanoušků – bychom těmi sítěmi propadli.

PS: Pokud se raději pohybujete v reálu, přijďte si k nám pro Knihovnickou kešku.