Půjčování čteček elektronických knih

Příloha knihovního řádu KKD č. 4
 
PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

čl. I 

Režim půjčování

 1. Elektronické čtečky jsou zaevidovány v referenčním oddělení KKD Vyškov a jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
 2. Absenčně se půjčují na 14 dnů bez možnosti prodloužení na kauci 1000 Kč.
 3. Čtečku si mohou vypůjčit čtenáři registrovaní v automatizované knihovní síti starší 15 let s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči KKD.
 4. Výpůjčky se realizují na základě Smlouvy o výpůjčce mezi čtenářem a KKD, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.
 5. Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení totožnost platným občanským průkazem.
 6. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou dle přiloženého návodu.
 7. Před půjčením je zkontrolována funkčnost čtečky a půjčuje se nabitá.

čl. II

Režim vracení

 1. Čtečka se vrací ve stavu, v jakém byla zapůjčena, tedy nabitá a s vymazanými poznámkami; není-li tomu tak, čtenář musí počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost.
 2. Pokud čtenář nevrátí čtečku ve stanoveném termínu, zavazuje se zaplatit dohodnutou smluvní pokutu ve výši 20,- Kč.
 3. V případě poškození či ztráty příslušenství nebo celé čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.
 4. Při vrácení čtečky obdrží uživatel potvrzení.

Ve Vyškově dne 1. října 2012

Dr. Vladislav Raška, v. r.
ředitel