Projekt Prima táta super máma skončil …

Kopie_DSC03429

U příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) jsme připravili dlouhodobý zábavně-vzdělávací projekt určený pro tří generační týmy s názvem Knihovna pro všechny generace. V roce 2013 jsme na něj navázali projektem Prima táta, super máma.

Současné výzkumy dokazují, že děti se dnes „pohybují“ více na internetových sociálních sítích a málo komunikují reálně. Nečtou, nebo málo, velmi obtížně interpretují obsah a mají slabou slovní zásobu a nedostatek fantazie. Rodiče nemají čas, zájem a patří ke generaci „nečtoucích“. (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)

Cyklem zábavně-vzdělávacích aktivit pro rodinné týmy jsme chtěli mládež opět vrátit ke knihám a zejména do reality, ve které mohli spolupracovat a bavit se se svými rodiči. Do projektu se přihlásilo 11 rodin. Šest akcí v průběhu šesti měsíců, které přivedly do knihovny společně děti, rodiče a prarodiče, bylo zaměřeno na čtenářskou gramotnost, mozkový jogging, historii a výtvarnou výchovu. Průměrná účast na jednu akci byla 7 rodin.

5. 4. 2013 Tradiční Noc s Andersenem v netradičním pojetí – noc v knihovně s rodiči.
Celostátní akci Noc s Andersenem jsme již podruhé pořádali nejen pro děti, ale také pro jejich (pra)rodiče. Tří generační večerní a noční aktivity si získaly velkou oblibu a patří k nejnavštěvovanějším akcím.

22. 4. 2013 Makovice – Zábavná a interaktivní beseda o tom jak se dělá časopis, proč je luštění zdravé, hrátky s češtinou veselé a ještě něco navíc.
Zábavná a kreativní prezentace autorek časopisu pro luštitele Makovice skvěle doplnila kurzy trénování paměti pro všechny bez rozdílu věku, které v KKD pořádáme již od roku 2006.

3. 6. 2013 Dětství v proměnách času – divadelní představení školního souboru, Hračky našich rodičů – literární reminiscence, zahájení výstavy starých hraček Kdo si hraje, nezlobí.
KKD se letos připojilo také k oslavám Dne dětí. Komponovaným pořadem – dětské divadelní představení a literární vzpomínky na hračky rodičů – jsme slavnostně zahájili výstavu starých hraček, zapůjčených našimi čtenáři a návštěvníky, Kdo si hraje, nezlobí. Za měsíc si ji prohlédly stovky dětí i dospělých.

21. 9. 2013 Pohádkový výlet na hrad Pernštejn a do Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.
V září jsme se vydali na pohádkový výlet na hrad Pernštejna a do Jeskyně Blanických rytířů. Ještě před prázdninami jsme vyzvali (pra)rodiče, aby si v průběhu léta společně s dětmi četli pohádky a pověsti. Z literatury nabyté vědomosti pak mohli srovnávat na výletě, kterého se zúčastnilo 17 dětí, 15 rodičů a 4 prarodiče.

10. 10. 2013 – Výtvarný workshop – zpracování výtvarné prezentace z Pohádkového výletu.
Vzpomínky na pohádkový výlet ztvárnily rodiny ve výtvarné prezentaci.

11. 11. 2013 – beseda s malířem, ilustrátorem, spisovatelem a hudebníkem Jaromírem Františkem Palme.
Poslední akcí bylo velmi milé setkání s malířem, ilustrátorem, spisovatelem J. F. Palme, jehož knihy, které napsal či ilustroval, jsou mezi našimi malými čtenáři velmi oblíbené.

Naše setkávání – zábava i poučení – se mohlo uskutečnit jen díky podpoře sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.
Jmenovitě to byli: Ministerstvo kultury ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, region Velká Morava, Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci a Klub přátel KKD, o.s.

Po dvou letech zkušeností s naším „rodinným projektem“ jsme dopěli k závěru, že společné mezigenerační aktivity budeme podporovat i v dalších letech. Proto připravujeme na rok 2014 další projekt Knihovna pro celou rodinu a věříme, že se nám podaří zapojit jak současné, tak nové rodiny, abychom jim pomohli dokázat „nemožné“ – udělat si čas pro společnou zábavu.

Fotogalerie


Projekt Prima táta, super máma skončil