Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení členové Klubu přátel KKD,

zveme Vás k účasti na Valné hromadě Klubu, která se bude konat
1. února 2012 ve Společenském sále Knihovny Karla Dvořáčka, začátek
v 16:00 hod.


Program:

1. Zhodnocení uplynulého roku
2. Zpráva o hospodaření Klubu, účetní závěrka roku 2012
3. Zpráva revizorky Klubu o kontrole účetnictví
4. Plán činnosti na rok 2012
5. Různé

Zveme i nové členy!
Na Vaši hojnou účast se těší členky výboru o. s.