Portréty a krajiny Jiřího Valtra

V pátek 7. října 2011 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konala další z řady příjemných společenských akcí – vernisáž výstavy. Tentokrát jsme přítomným hostům představili Jiřího Valtra, který žil prvních 36 let svého života v Prostějově, aby se tam po dvaceti pěti letech emigrace vrátil. Již tradičně nás do světa malířského umění uvedla hudba v podání pedagogů a studentů ZUŠ Vyškov. Dnes jsme si vyslechli zpěv Jany Vrtílkové za klavírního doprovodu Ivany Vařejkové.

Ještě v Prostějově se Jiří Valtr věnoval 19 let divadlu. Vytváření rolí ho naučilo nahlížet na lidi, prostředí i události uměleckýma očima. Herectví v něm také vytříbilo smysl pro osobité vyjadřování.

V roce 1984 emigroval do Kanady. V cizině, pro lidi narozené jinde, je téměř nemožné, nejenom kvůli jazykovým překážkám, realizovat se na jevišti. Jiří Valtr však bez umění žít nedokázal. Předtím už inklinoval k literárnímu vyjadřování, a tak se začal hlouběji věnovat psaní. Česky, samozřejmě. Během prvních pěti let pobytu v Kanadě vydal dvě útlé knížečky.

Jeho povídku na téma emigrantství v. vlastenectví si můžete přečíst zde: Jiří Valtr – Nepřirovnávejte nikoho k husám

Ve dvaapadesáti letech – znenadání jednou v noci – uchopil do ruky tužku a začal malovat portrét svého otce. Zprvu nechápal co to v sobě objevil. Ale následující den se pustil do dalšího portrétu, pak do jiného, a tak to šlo dál a dál. Onu noc se nečekaně narodil s novými schopnostmi. Do té doby držel štětec jenom v základní škole.

Ve čtyřiapadesáti letech se pustil do studia. Výrazným pomocníkem mu byla jeho žena Alena. Vzděláním i po mnoho let zaměstnáním knihovnice se silným zájmem o četbu orientovanou na umění, získala značnou teoretickou zásobu, jakož i vybraný vkus pro opravdové umění. Druhé výrazné podpory se Jiřímu Valtrovi dostalo od dr. Harolda Pearse, profesora kresby University of Alberta, spoluautora několika učebnic o kresbě a malbě, editora publikace o historii kanadského umění a současně i malíře opakovaně se prezentujícího na výstavách.

V Kanadě absolvoval kurzy kresby a malby na University of Alberta v Edmontonu. Tam hrála výraznou roli Skupina sedmi – Group of Seven – kanadští malíři z konce 19. a začátku 20. století, jejichž orientací byl drsný kanadský sever a s tím i spjaté, obdobně drsné, leč poetické vyjadřování.

Tématicky není Jiří Valtr vyhraněn, ale je fakt, že velice často inklinuje k prérii. Tento nevyčerpatelný zdroj inspirace mu dodnes poskytuje silnou, možno říci jedinou motivaci.

Co se týká autorova stylu, brání se tomu, aby jeho obrazy byly „fotografiemi“ skutečných míst. Chce, aby byly posunem od reality – aby byly básněmi štětcem.  Realita se dá vyfotografovat, netřeba ji malovat. Nejdůležitější pro něj je snaha vyjadřovat se co nejosobitěji, aby každý dotek štětcem byl zároveň „podpisem“.  A také nemá zájem podbízet se většinovému trendu. Posiluje ho v tom Puškinovo poznání, že „většina se spíše mýlí, protože si více cení“ (kvůli neznalosti i pohodlnosti, dodává) „povznášející klam než stín přízemních pravd“.

V září 2005 vystavoval poprvé s edmontonskou pobočkou Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. Na základě nečekaného zájmu o jeho obrazy začal pracovat na nové sérii pláten pro další výstavy. První výstavou se situace tak změnila, že dnes se už obrazy Jiřího Valtra nalézají ve sbírkách v několika zemích.

V druhé polovině roku 2010 – už v Prostějově – vytvořil kolekci, kde prérijní tvrdost je částečně nahrazena hanáckou folklórní malebností. Část i této kolekce můžete vidět na této výstavě.

Výstavy:
Září 2005: České a Slovenské sdružení v Kanadě, Edmonton
Únor 2007: Centre d’Arts Visuels de l’Alberta, Edmonton
Listopad 2007: Art Show, Mennonite Immigration Centre, Edmonton
Duben 2009: Centre d’Arts Visuels de l’Alberta, Edmonton
Květen 2009: Global Gallery: May Week Labour Arts Festival, Edmonton
Červenec 2009: Zámek Plumlov: Prérie na zámku,
Červen 2010: Kulturní středisko Duha Prostějov: Moje Prérie
Červenec 2010: Zámek Konice: Moje Prérie
Březen 2011: Regionální informativní centrum: …portréty prvopočáteční a krajiny nejnovější…
Říjen – listopad 2011: Knihovna Vyškov: Portréty a krajiny

Výstava je neprodejní a můžete si ji prohlédnout do ledna 2012.

Fotogalerie z vernisáže.

Text Jiří Valtr, fotografie Eva Kalivodová a Zdeňka Adlerová