Úniková hra Na vlnách dat II

V průběhu letních prázdnin se zájemci mohou zúčastnit pokračování naší zážitkové únikové hry na téma mediální gramotnost. Současně se zábavnou formou také seznámí s prostředím knihovny. Hráč musí nejdříve dobře prozkoumat prostory knihovny, najít stopy a indicie a vyřešit sérii hádanek, aby se dostal do cíle.

Na vlnách dat II  je teamová hra pro zájemce od 14 let (mohou jí však zúčastnit i jednotlivci) na motivy únikových her. Vzhledem k jejich oblibě nacházejí únikové hry své místo i v knihovnách, kde lze zájemce seznámit s chodem a fondem dané knihovny.
Tato hra byla vytvořena v rámci projektu Mysleme! Mysleme kriticky! podpořeného Nadací OSF.

  1. Hra je určená jednotlivcům a 3-5členným týmům nejen z řad registrovaných čtenářů Knihovny Karla Dvořáčka (KKD) a jejích poboček (Rychářov, Sídliště Víta Nejedlého).
  2. Hra je zdarma.
  3. Hra je realizována v prostorách KKD během letních prázdnin v provozní době, tj. pondělí v 8.30-17.00, středa v 8.30-18.00, pátek v 8.30-17.00.
  4. Hrací doba potřebná k vyřešení úkolů trvá maximálně 75 minut.
  5. Úkoly je nutné vyřešit správně a v co nejrychlejším čase.
  6. Po dobu hry je zakázáno využívat wi-fi, internet či pomoc knihovníků, pokud není v úkolu uvedeno jinak.
  7. Poslední hra začíná 120 minut před koncem provozní doby KKD.
  8. Pro hru je nutná rezervace termínu a to buď telefonicky na čísle 517 324 558 nebo e-mailem na sramkova@kkdvyskov.cz.