Paměť nejsou žádné čáry aneb Život začíná po stovce

Hrdince filmu Dagny Carlsson je již 105 let a stále bloguje (švédsky)!

 

Ve středu 10. ledna 2018 se v Knihovně Karla Dvořáčka konala speciální lekce tradičních Hrátek s pamětí pro seniory. Přítomných 49 žen a dva muži nejdříve zhlédli švédský dokument Život začíná po stovce z projektu Promítej i ty!

 

 

Po krátké přestávce se většina diváků zúčastnila speciální lekce Hrátek s pamětí na téma Co se slovy všechno poví. Trénink verbální logiky je (nejen) pro seniory velmi důležitý, protože mezi první příznaky Alzheimerovy choroby patří ztráta slovní zásoby.

 

Všichni účastníci byli velmi aktivní a v plnění zadání úspěšní. Z knihovny proto odcházeli nejen s filmovým heslem: „Na nic nejsem stará/starý“, ale také s posilněným sebevědomím.

Pokud byste se i vy inspirovali Švédkou Dagny, která ve sto letech začala psát svůj blog, a chtěli se naučit nebo zdokonalit práci na počítači (základy práce s počítačem, surfování na internetu, používání e-mailu, textového editoru, blogování, sociální sítě apod.), přihlaste se ve studovně knihovny. Rádi vytvoříme kurzy podle Vašich požadavků.

PS: S nápadem promítnout tento film vyškovským (nejen) seniorům přišli v prosinci loňského roku studenti místního gymnázia. Bohužel v adventním období našlo do knihovny cestu velmi málo diváků. Proto jsme projekci zopakovali. Děkujeme studentům za inspiraci a těšíme se na jejich další nápady.