Okem fotografa

Zveme vás na výstavu fotografií Jana Šarhana. Prohlédnout si ji můžete od 5. 1. do 8. 3. 2023 v sále KKD mimo konání akcí. Výstava je prodejní. Kontakt na autora: 737 876 188.