Nenuďte se!

V úterý 4. října 2012 v 15 hod. otevřeme ve druhém podlaží knihovny prezentaci Domu dětí a mládeže Vyškov Nenuďte se!

Výstava pořádaná u příležitosti zahájení nového školního roku 2012/2013 přináší nabídku pro širokou veřejnost v oblasti volného času, a to:

Zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé (sportovní, hudební, taneční, výtvarné, přírodovědné, předmětové, technické).
Akce – pobytovky, dílny, pořádané k příležitostem (Čertoviny, Karneval, …).
Prázdninová činnost – příměstské a pobytové tábory.

DDM Vyškov:
zajišťuje vzdělávání a dopravní výchovu, okresní soutěže a olympiády MŠMT, pobyty a tábory na naší základně v Ruprechtově, jezdeckou školu se šesti koníky;
nabízí aktivní využití volného času dětem  i dospělým, aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, zábavu v klubu Pinocchio.

Kontakt:
DDM Vyškov
Bc. Veronika Osičková
Brněnská 7
tel. 517 348 962
www.ddm.vys.cz