Která knihovna našeho regionu byla v roce 2020 nejlepší?

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich máme osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli v květnu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a v knihovně Slavkov u Brna na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již jedenáctým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven. Kvůli pandemické situaci bylo slavnostní předávání posunuto z listopadu 2020 až na letošní rok.

Za rok 2020 přebrala ocenění „Nejlepší knihovna regionu“ Vladimíra Franková a Miroslava Burdová za knihovnu v Holubicích. Obdržely ho za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Pavle Kroutilíkové – knihovna Orlovice, Janě Zlámalové – knihovna Radslavice, Janě Šimonové – knihovna Křižanovice, Marii Formánkové – knihovna Račice.

V soutěži Komunitní knihovna vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu získala v kategorii knihoven v obci do 1 000 obyvatel ocenění knihovna v Nemojanech a její knihovnice Eva Hálová a Jitka Pěčková a v kategorii v obci do 3 000 obyvatel to byla knihovna v Drnovicích a její knihovnice Ladislava Růžičková.

Všem knihovníkům ještě jednou gratulujeme.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele KKD Vyškov