Křížová cesta

Událost se konala 28.3.2024 13:00 - 16:00 v T-klubu.

Vydejte se s námi po stopách nejvýznamnějšího křesťanského svátku! Během plnění jednotlivých úkolů si připomeneme jeho historii, zvyky a tradice.
Ve spolupráci s dětským oddělením. Od 7 let.