Kognitivní funkce a jejich podpora v seniorském věku - přednáška

Událost se konala 24.2.2022 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Přednáška Mgr. Marie Žemličkové – Kognitivní funkce a jejich podpora v seniorském věku  – nefarmakologické přístupy, novinky.