Knihovna v boji proti šikaně a kyberšikaně

kybersikana

Studenti Gymnázia Vyškov a Středních odborných škol z Vyškova a Slavkova dostali v úterý 5. listopadu možnost společnou diskusí se vyjádřit k  velmi negativnímu jevu, který může provázet mladé lidi, případně jím mohou být ohroženi – a to šikaně a kyberšikaně.

Pořad Nenech si ubližovat a svěř se! byl pro Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově vlastně derniérou, neboť tímto uzavřela sedmiletý cyklus přednášek na ožehavá témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, který knihovna organizovala za podpory grantu z rozpočtu města Vyškova.

Ve dvou přednáškách a následné besedě ( mimochodem v plně obsazených sálech) objasnil přednášející Mgr. Ferdinand Raditsch, odkud se šikana bere, jak rozpoznat oběti a identifikovat pachatele a především jak šikaně předcházet. Pozornost věnoval zejména modernímu jevu současnosti – kyberšikaně. Její nebezpečnost spočívá v tom, že vzhledem k rychlému rozvoji počítačové techniky a komunikačních sítí je velmi těžké se jí bránit. Na modelových situacích studentům ukázal, jakým způsobem se lze kyberšikaně vyhýbat.

Jsme rádi, že se nám v osobě lektora podařilo získat v dané oblasti velmi fundovaného odborníka, specialistu na problematiku ohrožených a rizikových dětí, kriminalitu mládeže a souvisejících oblastí.

Akci lze považovat za úspěšnou. Pozornost, s jakou publikum přednášejícího sledovalo, nás opravňuje k přesvědčení, že byla pro studenty přínosem.

 

Fotogalerie


Šikana a kyberšikana