Knihovna pro všechny generace

Evropský parlament a Evropská rada vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Podle Světové zdravotnické organizace je aktivní stárnutí procesem optimalizace možností v oblasti zdraví, zapojení a zabezpečení s cílem zlepšit kvalitu života během stárnutí. Aktivní stárnutí umožňuje lidem plně rozvinout svůj potenciál pro dobrou tělesnou, sociální a duševní pohodu v průběhu celého jejich života a zapojovat se do společnosti, a přitom jim poskytuje odpovídající ochranu, zabezpečení a péči, když to potřebují.

Podporování aktivního stárnutí proto vyžaduje mnohostranný přístup a odpovědnost prostřednictvím trvalé podpory napříč všemi generacemi.

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově chystá k této příležitosti dlouhodobý zábavně-vzdělávací projekt určený pro tří generační týmy (dále 3GT) s názvem Knihovna pro všechny generace. O finanční podporu tohoto projektu jsme požádali Ministerstvo kultury ČR v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století, Komunitní nadaci Tři brány Vyškov a Klub přátel KKD, o.s.

Šest akcí v průběhu šesti měsíců, které přivedou do knihovny společně děti, rodiče a prarodiče, bude zaměřeno na čtenářskou gramotnost, pohyb, hudbu, výtvarné vyjádření, mozkový jogging a zejména na komunikaci a spolupráci tří generací.

Touto aktivitou chceme oslovit nejen čtenáře, ale i neregistrované uživatele, celé rodiny, a zároveň přispět ke zlepšení mezigenerační komunikace a zvýšení čtenářské gramotnosti, zejména dětí.

V období duben – prosinec 2012 uspořádáme pro 3 – 5ti členné 3GT tyto akce:

Workshop muzikoterapie s PhDr. Ing. Petrem Krohe, Pedagogická fakulta MU Brno.
Muzikoterapie je metoda, která používá k léčení těla i duše hudební nástroje a zpěv. Využívá se k posílení adaptability, komunikace a soustředění. Účastníci budou hrát na původní etnické nástroje (didjeridoo, rámový buben, japonská meditační flétna shakuhachi, tibetské mísy, zvonky, dešťová hůl, ústní harfa a další).

Workshop žonglování s Mgr. Dagmar Trávníkovou, Ph.D., FSpS MU Brno.
Žonglování je kreativní pohybová aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Hlavním pozitivem této psychomotorické aktivity je její zaměření na prožitek z pohybu. Jejím cílem je rovněž bezděčné prožívání radosti ze hry a z tělesných cvičení a vytvoření tzv. bio – psycho – sociální pohody člověka. Žonglování není uměním nebo sportem vyžadujícím speciální tělesnou konstituci či speciální prostředí. Účastníci se budou učit prstová cvičení k vyrovnávání mozkových hemisfér, žonglování s 1 – 3 míčky, žonglování ve dvojicích a žonglování ve skupinách.

Mozkový jogging s certifikovanou trenérkou III. stupně Zdeňkou Adlerovou.
Problémy s pamětí a zejména s koncentrací mají lidé bez rozdílu věku. V rámci workshopu se účastníci zábavnou formou naučí zejména cvičení ke zlepšení soustředění se a k posílení pracovní (krátkodobé) paměti, kterou používáme denně při plnění pracovních úkonů, děti např. při psaní diktátu.

Literární zájezd na zámek Loučeň – projekt Minotaurus a ti druzí (konání této akce závisí na získání finančních zdrojů z MK ČR)

U zámku Loučeň se nachází tzv. Labyrintárium – jedenáct zahradních labyrintů a bludišť v zeleni historického anglického parku. Právě v těchto labyrintech se odehrává část programu projektu Minotaurus a ti druzí, který účastníky zavede společně s Minotaurem do světa antických bájí a pověstí. Cílem tohoto projektu je pro děti upevnění, pro dospělé připomenutí, znalostí o základních literárních pojmech pohádka, báje a pověst, seznámení a tvořivá práce s textem.

Výtvarný workshop
Účastníci vytvoří v knihovně koláž na téma: Minotaurus a ti druzí na zámku Loučeň.

Knihovna – ostrov pokladů
Zábavná soutěžní hra v prostorách knihovny, jejímž účelem bude seznámení účastníků nejen s chodem a organizací knihovny, ale také s literárními příběhy a hrdiny.

Této 3GT akce se mohou účastnit nejen rodinné, ale také např. sousedské, spřátelené týmy. Podmínkou je, aby tým byl složen ze tří až pěti příslušníků tří generací. V případě pětičlenného týmu se mohou účastníci na jednotlivých akcích střídat – se zachováním účasti všech tří generací. Počet účastníků u workshopu muzikoterapie a zájezdu na zámek Loučeň je omezen na 40 osob.

Další informace a přihlášky na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Těšíme se na vaši účast.

10. ledna 2012
Zdeňka Adlerová
PR, organizace aktivit