Indiánské léto potřetí

Ve středu 15. srpna 2012 se ve vyškovské knihovně potřetí sešli indiáni kmene Knihačů.

Náčelnice Sylva seznámila přítomné s neobvyklým životem slavného spisovatele Karla Maye. Děkujeme Kateřině Kapounové za inspirující presentaci!

Pak už se malí indiáni – za pomoci indiánské inspirátorky Jany – dali do výzdoby kmenového totemu. Každá součást totemu kmene Knihačů má svůj význam.

To, že jsou členové kmene Knihačů moudří, dokázali v Stepní mozkovně. Nakonec čekalo děti překvapení – losování třech vstupenek do Kina Sokolský dům, které jim darovalo MKS Vyškov. Děkujeme!

Fotogalerie z celého odpoledne.