Hostem Akademie 3. věku byl prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

20150115_A3V_zaloudik_2Hostem prvního letošního semináře Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory byl ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc..

Ani poněkud pesimistické téma „Vyhneme se rakovině?“ neodradilo sedmdesát pět účastníků, kteří se zájmem sledovali bezmála dvě a půl hodiny zajímavý výklad pana profesora. Ten hovořil zejména o osobní odpovědnosti každého člověka za své zdraví, o tom, že každý z nás si musí odpovědět na otázku, zda bude pečovat o své zdraví a zda bude chodit na preventivní prohlídky.

Ve druhé části přednášky se zaměřil na potřebu informovanosti občanů. Přítomné mimo jiné seznámil se třemi screeningovými programy zaměřenými na prevenci rakoviny prsu (Mamo.cz), děložního čípku (Cervix.cz) a kolorektálního karcinomu (Kolorektum.cz).

Závěrem se, v duchu definice Světové zdravotnické organizace „Zdraví je tělesný, duševní a sociální komfort jedince.“, věnoval velmi optimistickému tématu Víno a jeho vliv na zdraví. Také proto se účastníci semináře rozcházeli s úsměvem.

Další program A3V:
19. 2. 2015 Kubismus a české umění, Mgr. Sylva Cidlinská
19. 3. 2015 Karel Čapek 125 let, Mgr. Libuše Procházková
16. 4. 2015 Vliv člověka na krajinu a životní prostředí, Stanislav Hořínek, Dana Smržová
21. 5. 2015 Od Galilea Galileiho až po dnešek – historické mezníky v poznávání vesmíru, RNDr. Petr Hájek
11. 6. 2015 Kulturně-náboženský fenomén poutí a vybraná poutní místa, prof. PhDr. Miloslav Pojsl

Začátky vždy v 9.00 hod. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

 

Fotogalerie


A3V - prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.