Dluhové poradenství pro veřejnost

Událost se konala 16.10.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s., pobočka Vyškov, připravila pro veřejnost besedu o dluzích. Poradna ve Vyškově působí od roku 2012, má registrovanou sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Dluhová problematika negativně zasahuje mnoha lidem do osobního a pracovního života.  Právník účastníkům v rámci přednášky vysvětlí základní pojmy týkající se dluhu, upozorní na možnosti vzniku dluhu zejména na co dávat pozor při uzavírání smluv, vysvětlí jednotlivé fáze vymáhání dluhu a možnosti obrany proti neoprávněným nárokům a sdělení možnosti řešení dluhové problematiky prostřednictvím zákonných nástrojů. Vše bude vysvětlováno na příkladech z praxe a účastníci budou mít prostor diskutovat a klást dotazy.