Dětská džungle v knihovně

Ve středu 1. listopadu 2017 se v Dětském oddělení Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově konalo další pravidelné setkání maminek na rodičovské dovolené. A přišlo jich opravdu mnoho. Děti si hrály, zlobily, pobíhaly, šplhaly po regálech a maminky se dovídaly něco nového o lesním klubíku Divínek.

Těšíme se na další setkání.