Ztracené domovy - videozáznam přednášky

Událost se konala 31.1.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Videozáznam přednášky

Zveme vás na přednášku Mgr. Dany Vedry z Historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně zaměřenou na vysídlení obcí Drahanska z důvodu rozšíření vojenského prostoru ve Vyškově (1941–1945) a jeho obnově (1945–1950).

Přednáška se zaměří na jedno z opomíjených témat našich dějin, a to vysídlení českých obcí z Drahanské vrchoviny z důvodu rozšíření vojenské střelnice. Toto vysídlení v době německé okupace se tradičně prezentuje jako jeden z nástrojů germanizační politiky uvedený do praxe. Vystěhování se týkalo více než 18 000 obyvatel z 33 obcí z Vyškovska, Prostějovska a Blanenska. Ve videoprojekci budou prezentovány dílčí kapitoly tématu: průběh odsunu, jednotlivé fáze, návrat obyvatel a obnova oblasti. Zmínka bude taktéž i o dalších odsunech českých obyvatel na území Čecha a Moravy v letech 1940–1945 (Benešovský výcvikový prostor, Milovicko a Brdy).

Mgr. et Bc. Dana Vedra (*1985) vystudovala historii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako kurátorka v Historickém oddělení Moravského zemského muzea. Ve svých výzkumech se zaměřuje na dějiny Moravy 20. století, regionální dějiny měst a obcí, životopisy osobností. Od roku 2020 se intenzivně věnuje výzkumu nucených migrací se zaměřením na oblast Drahanské vrchoviny. Je doktorandkou na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je autorka mnoha odborných studií, populárně-naučných článků a samostatných monografií.