Zrušení přednášek U3V a VU3V

Studentům U3V:

Dle sdělení Univerzity Palackého v Olomouci se až do odvolání ruší přednášky Univerzity 3. věku při Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Studentům VU3V:

Dle doporučení ČZU Praha se ruší společná setkání posluchačů Virtuální univerzity 3. věku v Konzultačních střediscích, t.j. také v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Za této mimořádné situace nebude mít vzniklá absence vliv na hodnocení plnění studijních povinností. Čas společné výuky nahraďte formou samostudia a přímý kontakt v rámci Konzultačního střediska elektronickou komunikací. Technická i administrativní podpora kurzů bude i nadále k dispozici, původní časový harmonogram a povinnost plnit průběžné a závěrečné testy zůstávají beze změny.

O dalším postupu Vás budeme informovat.