Známe výsledky ankety

Na  podzim 2011 proběhla v naší knihovně anketa zaměřená na využití čítárny. Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 88 respondentů, z toho 61 se vyjádřilo elektronicky a 27 vyplnilo formulář přímo v knihovně.

Vyhodnocení ankety:

1. Čtete nebo půjčujete noviny a časopisy v čítárně?:
ano 68 respondentů
ne  20 respondentů

2. Jak často navštěvujete čítárnu?
měsíčně  58 respondentů (1x až 3x za měsíc)
týdně      28 respondentů (1x až 4x za týden)
denně       2 respondenti

3. Jste s nabídkou periodik spokojeni?
spokojeno      83 respondentů
nespokojeno    5 respondentů

4. Jaké noviny a časopisy byste uvítali v naší čítárně ?
Respondenti projevili zájem o:

Konkrétní vydávané tituly:
Tenis, Deník Sport, RUN, Elle, Epocha, Historický obzor, Meduňka, Rozhlas, Gurmet, Flora na zahradě, Revue válka, Turistika, Psychologie dnes, Cosmopolitan, Der Spiegel.

Časopisy z oborů:
mobilní telefony, vaření, motorismus, foto, o květinách, zahraniční periodika.

Naší snahou je pestrá a tematicky vyvážená nabídka novin a časopisů. Proto jsme u periodik, o které čtenáři projevili zájem, zvážili jejich odebírání. Jsou to: Časostroj (od ledna), Deník Sport (od 28. 1. 2012), 100+1 zahraničních zajímavostí (od ledna), Flóra na zahradě, Computer, Koně a hříbata, Marie Claire, Mobility, Video – domácí kino (od března), Československá fotografie (jednáme o odběru).

Některé i velmi kvalitní časopisy však během roku zanikají. To se stalo v poslední době také u titulů, které si naši čtenáři oblíbili – Technický týdeník, Dáma, Revue politika, Proglas, Amatérské rádio, Digi, Jak na počítač, Biblio. Pokud je to možné a na trhu je adekvátní titul, snažíme se ho získat a tím udržet tematickou pestrost.

Na našich webových stránkách je seznam časopisů a novin pro rok 2012.

Přijďte se do knihovny přesvědčit o tom, že vaše poznatky a náměty nezůstaly bez povšimnutí. Věříme, že většina z vás bude s nabídkou spokojena.