Známe vítěze!

V úterý 26. března 2013 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konalo slavnostní vyhodnocení čtenářské soutěže Myslím, tedy čtu a literární soutěže Vyškovský cedník 2012.

Tato tradiční klání pro žáky a studenty škol Vyškovska opět finančně podpořila nadace Tři brány a firma MEGABOOKS CZ, distribuční středisko Vyškov. Děkujeme!

Vyhodnocení soutěže Myslím, tedy čtu

I. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ, kresba na téma Moje nejoblíbenější kniha
Adam Žemlička, 5.C, ZŠ Nádražní 5

II. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ a nižší gymnázium, tvorba Book meme (4-6 knih)
1. místo Tomáš Florus
2. místo Vojtěch Drábek
3. místo  Stanislava Žemličková

III. kategorie – studenti SŠ, tvorba Book meme (12 knih)
1. místo
Natálie Kučerová a Zuzana Lipovská
2. místo
Kateřina Orságová

Vyhodnocení soutěže Vyškovský cedník 2012

Šestý ročník literární soutěže pro děti a mládež Vyškovský cedník 2012 obeslalo svými pracemi 35 mladých autorů. Obě kategorie byly tentokrát zastoupeny velmi rovnoměrně, první kategorie osmnácti pracemi, druhá kategorie sedmnácti.

Je to málo, nebo hodně? Je pravda, že oproti minulým ročníkům účast poněkud poklesla, ale stále je dost mladých lidí, kteří chtějí své dojmy, svůj životní postoj, vztahy k vrstevníkům i starší generaci vložit na papír, kteří se touží ze svých pocitů „vypsat“. A navíc jim jde i o konfrontaci. Chtějí své dílo porovnat s ostatními a dovědět se, zda obstojí v konkurenci stejně nadaných vrstevníků.

Ročník 2012 přinesl novinku, každá kategorie měla své vlastní téma. U první kategorie to byla Zrádná kniha, druhé kategorii byl předložen citát T. G. Masaryka „Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.“ Obě témata zajímavá a určitě inspirativní. Při jejich zpracování se mimo jiné projevil čtenářský vkus autorů. V menší či větší míře byly práce ovlivněny momentálně populární četbou. Mezi řádky jsme poznávali Harryho Pottera i Stmívání. Našel se i Franz Kafka a Charles Bukowski. Bohužel někteří autoři se nechali svými literárními idoly unést do té míry, že jejich vlastní výpověď se ztrácela. V několika málo případech autoři prokázali umění uchopit téma a stylisticky ho zpracovat na velmi dobré úrovni.

Po prvním vyřazovacím kole se do finále dostalo po šesti pracích z každé kategorie. Z těch pak byli vybráni vítězové. Letos jednoznačně ovládly soutěžní pole dívky. Ani v jedné kategorii se neprosadil chlapec. Je to možná škoda, protože „mužský“ pohled je bezesporu zajímavý. Těšme se, že v příštím roce bude úspěšných autorů mužského rodu více.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty

Fotogalerie (slavnostní předávání cen, book meme, kresba)

Autoři fotografií: Jan Řezníček a Zdeňka Adlerová

Vyškovský cedník 2012 – sborník vítězných prací