Zločin kolem nás

Knihovna Karla Dvořáčka pokračovala ve středu 9. listopadu 2011 druhou částí přednáškového cyklu Společnou diskusí proti negativním jevům ve společnosti provázející mladou generaci. Program byl podpořen grantem MěÚ ve Vyškově.

Studentům čtyřletého a nižších tříd víceletého gymnázia byly určeny dvě přednášky: Terorismus, organizovaný zločin a mafie pro starší studenty a Zločin kolem nás pro studenty mladší.

Přednášející JUDr. Miloslav Dočekal, emeritní kriminální rada, přední odborník na extremismus a kriminalitu dětí a mládeže, člen Bílého kruhu bezpečí, zasvěceně a s hlubokou znalostí dané problematiky velmi zaujal mladé posluchače. Dokladem jejich zájmu byla řada dotazů, kterými se na lektora v následné diskusi obraceli. Z jeho odpovědí se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen ze současného dění, ale i z jeho vlastní dlouholeté služby v policejním sboru. Navíc získali poznatky o trestné činnosti páchané dětmi i na dětech, rady, jak se nestát obětí šikany a jak se jí bránit.

JUDr. Miloslav Dočekal nevystupuje v našem městě poprvé. Jeho přednášky vždy vzbuzují opravdový zájem mladých lidí o tuto problematiku. Je to potěšující i z toho důvodu, že téma je palčivé a stále aktuální.

Fotogalerie na Facebooku.