Zemřel prof. PhDr. Miloslav Pojsl

Se smutkem v srdci oznamujeme, že dne 16. února 2016 zemřel dlouholetý spolupracovník Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, vynikající pedagog prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP.

Profesor Pojsl studoval historii a archivnictví v Brně, teologii v Olomouci a dějiny umění v Praze. Stál při obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci v roce 1990 a v letech 1991-1994 zde působil jako proděkan. Byl členem mnoha univerzitních grémií v Olomouci i na jiných univerzitách v České republice. Zabýval se dějinami umění křesťanského starověku a středověku, byl respektovaným znalcem dějin Velké Moravy, olomouckých biskupů, Velehradu, sakrální architektury a vývoje pohřbívání v křesťanské tradici.

Z velké řady odborných publikací je možno uvést např. Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno 1990; Olomouc očima staletí, Olomouc 1992, Velehrad v památkách osmi století, Praha 1997; Dvanáct století naší architektury, Olomouc 1998; Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420, 1. Sv. MonumentaMoraviae et SilesiaeSepulcralia, Olomouc 2006; Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa, Uherské Hradiště 2013; Velkomoravské otazníky, Uherské Hradiště 2014.Byl neúnavným propagátorem dějin Olomouce a Říma, po jejichž stavbách a ulicích po mnoho let nadšeně provázel všechny zájemce.

V Knihovně Karla Dvořáčka přednášel v rámci Akademie 3. věku, vzdělávání pro seniory a můžeme říci, že patřil mezi nejoblíbenější lektory.

V profesoru Pojslovi jsme ztratili výtečného odborníka a pedagoga, kolegu, přítele, moudrého a obětavého člověka.

parte Miloslav Pojsl-page0001