Závěrečný seminář Virtuální univerzity 3. věku

Ve středu 27. ledna 2016 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově uskutečnil Závěrečný seminář Virtuální univerzity 3. věku. Úspěšným absolventkám a jednomu absolventovi kurzů zimního semestru (Barokní architektura v Čechách a Dějiny oděvní kultury III) jsme zde předali Pamětní listy.

V úvodu nás přivítal vyškovský děkan P. Michal Pořízek. O architektuře kostela a také o dalších barokních stavbách ve městě stručně pohovořila Mgr. Zdeňka Jeřábková z Muzea Vyškovska. Kromě mluveného slova zazněla i hudba. Slavnostní atmosféru podpořily varhanní skladby, mj. od Georga Friedricha Händela a Johanna Sebastiana Bacha. Všichni účastníci si z tohoto dopoledne jistě odnesli výjimečný zážitek.

Fotogalerie ze Závěrečného semináře.

Pro letní semestr VU3V jsme vybrali tato témata:
1. Umění rané renesance v Itálii
2. Hudební nástroje

Chcete také začít studovat? Přijďte si vyzkoušet ve středu 10. února 2016 dvě přednášky zdarma.

Pro účastníky VU3V se knihovna otevírá již v 8.45 hod.
Všechny informace zde.