Založte si květnatou oázu

Událost se konala 16.2.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zeleň ve městech obvykle zahrnuje dřeviny a kulturní trávníky. I v zahradách mizí nejen květy bylin, ale často i celá zeleň. Dnes již nemá pestrý travo-bylinný porost v zahradách přímý význam pro lidi a domácí zvířata, tak jako tomu bylo dříve. V zahradách převažují krátce střižené trávníky, které slouží k trávení volného času. Zapomíná se však i na nepřímý význam lučních porostů, kterým je nejen podpora hmyzích druhů a to poskytováváním prostředí pro jejich potravu, úkryt a prostor pro život.

Hmyzí jedinci tvoří základní kámen potravního řetězce a v důsledku lidské činnosti se jejich počty rychle snižují. Louky poskytují lepší životní prostor hmyzu, než uschlý posečený trávník. Jaké jsou další funkce a význam pestrých porostů, jak založit a pečovat o takový porost bude předmětem besedy Spolku Zelený Vyškov. Členové spolku Vám představí své zkušenosti, které načerpali při realizaci projektu „Motýlí louka“.

Besedu pořádá Zelený Vyškov, spolek na ochranu životního prostředí a kulturního dědictví ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka.

Projekt finančně podporuje Město Vyškov a Komunitní nadace Tři brány.